Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ chính trị trong đoàn viên, CNVCLĐ

Tuyên giáo và Nữ công

Liên đoàn Lao động tỉnh tập trung vào 04 nhóm giải pháp để thực hiện công tác giáo dục, tuyên truyền đoàn viên, CNLĐ thuộc khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước trong tình hình mới

Nhìn ra tỉnh bạn

Tuyên truyền tốt giúp hoạt động hiệu quả

Công đoàn Yên Bái nhiều hoạt động thiết thực cho CNVCLĐ trong tháng 5

Tổ chức - Kiểm tra

Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Yên Bái khóa XIX (hội nghị lần thứ 11) đã ban hành Nghị quyết về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát ở các cấp công đoàn, giai đoạn 2021 - 2025”

Văn phòng

Thu kinh phí công đoàn: Cần tự giác của chủ doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật

Hỏi đáp về chế độ chính sách cho người lao động

    Câu hỏi:

 • Khi mắc phải những bệnh nan y nào người lao động sẽ được xem xét giải quyết hưởng Bảo hiểm xã hội một lần?

 •     Câu trả lời:


 • Điều 4 Thông tư 56/2017/TT-BYT (ban hành ngày 29-12-2017) quy định chi tiết thi hành Luật BHXH và Luật AT-VSLĐ thuộc lĩnh vực y tế, nêu rõ, các bệnh được hưởng chế độ BHXH một lần

 • Thư viện Video

  Liên kết khác

  Các ca khúc về Công đoàn

  Lượt truy cập

  Free Hit Counter