BAN TÀI CHÍNH

  Vũ Ngọc Ánh

 UV Ban Thường vụ, Trưởng ban

02163 893 050

 

Nguyễn Văn Dinh


Hoàng Thị Hồng Minh 

Phó ban

 

 02163 854 785

 

 

 

 

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Hit Counter