VĂN PHÒNG ỦY BAN KIỂM TRA

 Dương Thu Nga

  UV Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh

02163 893 056

  Hoàng Minh Đức

  Phó chủ nhiệm

02163 854 788 

 

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Hit Counter