Kết quả hoạt động năm 2015

Khó phát triển “mái ấm” công đoàn khu vực ngoài Nhà nước

YBĐT - Điều 20, Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của công đoàn cơ sở (CĐCS) trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước với những nội dung ưu việt xung quanh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng cho người lao động. ... tổ chức, đoàn viên ở khu vực này.

 

  • >> Xem chi tiết

  • Thư viện Video

    Liên kết khác

    Các ca khúc về Công đoàn

    Lượt truy cập

    Free Hit Counter