Hội nghị UBKTTLĐ lần thứ 6: Đánh giá hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp 6 tháng đầu năm 2015


Ngày xuất bản: 01/07/2015 1:02:31 SA
Lượt đọc: 4307

Ngày 30/06/2015 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn tổ chức Hội nghị lần thứ 6, khóa XI nhiệm kỳ 2013-2018 đánh giá hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp 6 tháng đầu năm 2015 và chương tŕnh công tác 6 tháng cuối năm 2015. Chủ tŕ Hội nghị đồng chí Đỗ Xuân Học - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn.

Chủ nhiệm UBKT TLĐ Đỗ Xuân Học chủ trì Hội nghị

Thực hiện chương tŕnh công tác năm, 6 tháng đầu năm 2015 ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đă tiến hành được 37.410 cuộc kiểm tra tài chính công đoàn, trong đó 22.596 cuộc kiểm tra đồng cấp và 14.814 cuộc kiểm tra cấp dưới, đă kiến nghị thu nộp bổ sung về tài chính công đoàn số tiền 19,47 tỷ đồng, trong đó kinh phí công đoàn 12,56 tỷ đồng, đoàn phí công đoàn 2,22 tỷ đồng, thu nộp khác 4,69 tỷ đồng; tổ chức 41.502 cuộc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn, trong đó 23.377 cuộc kiển tra cùng cấp và 18.125 cuộc kiểm tra cấp dưới; Tiếp 2.993 lượt người, nhận 2.158 đơn trong đó 1.992 đơn khiếu nại, 166 đơn tố cáo, trực tiếp giải quyết 381 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; Chủ động nắm t́nh h́nh, phát hiện và kiểm tra dấu hiệu vi phạm và thực hiện 1.130 cuộc kiểm tra; Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho 99.973  lượt cán bộ kiểm tra.

Dưới sự lănh đạo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn và Ban Chấp hành công đoàn các cấp, ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đă và đang nỗ lực thi đua thực hiện tốt chương tŕnh công tác năm. Chương tŕnh công tác 6 tháng cuối năm, ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp tập trung kiểm tra việc tổ chức  thực hiện Điều lệ Công đoàn và 4 chương tŕnh hành động của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn; kiểm tra việc thu, chi và phân phối tài chính công đoàn, công tác quản lư vốn đầu tư và hoạt động của các đơn vị kinh tế, đơn vị sự nghiệp công đoàn, công tác quản lư và sử dụng các quỹ xă hội; Chủ động năm bắt t́nh h́nh, phát hiện kịp thời khi tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, nghị quyết , chỉ thị và các quy định; tham mưu, đề xuất giúp ban chấp hành công đoàn các cấp giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn thu khiếu nại, tố cáo; Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra công đoàn các cấp./.

T.M

(theo trang TTĐT Tổng LĐLĐ Việt Nam) 

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Hit Counter