Liên đoàn Lao động huyện Văn Yên: Tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015


Ngày xuất bản: 01/04/2015 7:42:30 SA
Lượt đọc: 2113

 Ngày 1/4/2015, Liên đoàn Lao động huyện Văn Yên đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015. Đồng chí Nguyễn Thị Vân, Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh; đồng chí Nguyễn Kiều Phương, Phó bí thư Huyện ủy cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Lãnh đạo các cơ quan, Ban ngành đoàn thể trong huyện đã tới dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Kiều Phương, Phó Bí thư Huyện ủy Văn Yên phát biểu chỉ đạo hội nghị (ảnh: Duy Hiển)

5 năm qua, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Yên Bái phát động, LĐLĐ huyện Văn Yên đã tích cực tham mưu với cấp Ủy đảng, chính quyền địa phương đồng cấp, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm vụ công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ, xây dựng và phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng và hiệu quả trong các cấp công đoàn và CNVCLĐ huyện Văn Yên.

Các tập thể, cá nhân được tuyên dương tại hội nghị (ảnh: Duy Hiển)

Phong trào thi đua trọng tâm "Lao động giỏi - lao động sáng tạo với năng xuất, chất lượng, hiệu quả" đã được cụ thể hóa bằng các phong trào "Dạy tốt - học tốt" trong công đoàn ngành giáo dục; phong trào "Trung thành - sáng tạo - tận tụy - gương mẫu" trong  khối các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể ; phong trào " Năng xuất - chất lượng - hiệu quả trong CĐCS khối doanh nghiệp; phong trào "Giỏi việc nước - đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ; phong trào "Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động"...

Phong trào liên kết phục vụ và phát triển nông thôn đã được các cấp công đoàn trong huyện hưởng ứng  với việc thi đua đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; thi đua thực hiện 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, LĐLĐ huyện Văn Yên đã đạt giải nhì hội thi "Công đoàn với xây dựng nông thôn mới" do LĐLĐ tỉnh tổ chức.

Phong trào thi đua "Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động" đã được cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể có ý nghĩa sâu sắc, thiết thực đối với người lao động, phong trào đã gắn với nhiệm vụ xây dựng "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa", xây dựng môi trường công tác, học tập, lao động sản xuất văn hóa, an toàn. Hàng năm các CĐCS tích cực tham gia hưởng ứng "Tuần lễ an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ", các doanh nghiệp đảm bảo chế độ chính sách đối với lao động trong môi trường độc hại.

Phong trào "Học tập nâng cao trình độ văn hóa, kỹ năng nghề nghiệp trong CNVCLĐ" được cụ thể hóa bằng việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, động viên, khuyến khích cán bộ,CNVCLĐ tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phong trào thi đua "Giỏi việc nước - đảm việc nhà" đã được các CĐCS, Ban nữ công cơ sở triển khai thực hiện, hành năm có trên 90% Nữ CNVCLĐ đăng ký danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", có trên 60%  nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước - đảm việc nhà" các cấp.

Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được phát động và có trên 90 % CĐCS hưởng ứng tham gia, hàng năm LĐLĐ huyện đã phối hợp tổ chức liên hoan, hội diễn nghệ thuật quần chúng CNVCLĐ, các giải thể thao thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động và cộng đồng xã hội.

Triển khai thực hiện tốt công tác từ thiện nhân đạo, trong 5 năm, CNVCLĐ huyện Văn Yên đã đóng góp 300 triệu cho quỹ "Tấm lòng vàng"; 220 triệu quỹ "Vì nữ CNLĐ nghèo"; 108 triệu quỹ "Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa" do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần xây dựng, củng cố tổ chức công đoàn vững mạnh, trong 5 năm đã thành lập mới 8 CĐCS, kết nạp mới 604 đoàn viên, trên 80% CĐCS đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc.

Từ những phong trào thi đua thiết thực và hiệu quả, 5 năm qua các cấp công đoàn và CNVCLĐ huyện Văn Yên đã vinh dự được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng 01 cờ thi đua toàn diện, 08 bằng khen cho các tập thể và cá nhân; được LĐLĐ tỉnh tặng 02 cờ thi đua toàn diện,101 bằng khen cho các tập thể cá nhân; Công đoàn Giáo dục tỉnh tặng 264 giấy khen; LĐLĐ huyện tặng 300 giấy khen cho các tập thể, cá nhân. Cũng tại hội nghị LĐLĐ huyện đã tặng giấy khen cho 17 tập thể và 31 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015.

Hội nghị đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 -2020 với chủ đề "Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm" trong đó tập trung vào các phong trào trọng tâm như: "Lao động giỏi - lao động sáng tạo với năng xuất, chất lượng, hiệu quả"; phong trào "Dạy tốt - học tốt"; phong trào "Trung thành - sáng tạo - tận tụy - gương mẫu"; phong trào " Năng xuất - chất lượng - hiệu quả"; phong trào "Giỏi việc nước - đảm việc nhà"; phong trào "Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động"...trước mắt thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, phấn đấu mỗi CĐCS có 01 công trình phần việc chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Phong trào thi đua cần gắn với việc thức hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Phạm Duy Hiển

LĐLĐ tỉnh Yên Bái

 

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Website Hit Counter