Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tuyển chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Đề án số 11-ĐA/TU của Tỉnh ủy


Ngày xuất bản: 10/09/2018 10:01:00 CH
Lượt đọc: 5266

 Chiều ngày 10/9/2018 Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tuyển chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Đề án số 11-ĐA/TU của Tỉnh ủy “Xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035”, đồng chí Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh; các đồng chí Trưởng các Ban nghiệp vụ, chủ tịch Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố, các công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh.

Đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự tham gia Đề án 11-ĐA/TU của Tỉnh Ủy Yên Bái

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đảm bảo hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình của Đảng bộ tỉnh Yên Bái, đồng thời xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới và khắc phục những hạn chế, yếu kém trong xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là những hạn chế, bất cập trong công tác phát triển, quy hoạch, tạo nguồn cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, Tỉnh ủy Yên Bái đã xây đựng Đề án số 11-ĐA/TU. Đề án xác định, đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số phải là những người có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng, hợp lý về cơ cấu, có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh trong tình hình mới. 

Toàn cảnh hội nghị triển khai Đề án 11-ĐA/TU của Tỉnh Ủy Yên Bái

Tại hội nghị đã thông qua Hướng dẫn số 11-HD/BTCTU ngày 28/8/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng thời tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự tham gia Đề án “Xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035” theo đúng đối tượng, phạm vi của đề án.

Trước đó, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự tham gia Đề án của toàn thể cán bộ công chức, nhân viên cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái.

Tin, ảnh: Vũ Quỳnh 

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Hit Counter