Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiểm tra việc chấp hành hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái


Ngày xuất bản: 14/08/2020 9:25:00 SA
Lượt đọc: 882

Trong thời gian 03 ngày (từ ngày 11 đến 13/8/2020), Đoàn kiểm tra của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Nguyễn Văn Oánh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái.
Đồng chí Nguyễn Văn Oánh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại Hội nghị
Hiện nay, Yên Bái có 10/13 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở bố trí Phó chủ tịch công đoàn làm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, còn lại phân công 01 Ủy viên Ban thường vụ cùng cấp làm công tác kiểm tra. Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đến thời điểm kiểm tra có 381 UBKT với 1.217 ủy viên. Trong đó, UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh có 7 ủy viên, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có 13 UBKT, với 58 ủy viên; hiện nay có 03 đơn vị đang khuyết ủy viên UBKT và khuyết chức danh Chủ nhiệm UBKT chưa được bổ sung, kiện toàn do chuyển công tác, luân chuyển, điều động; CĐCS có 381 UBKT với 1.152 ủy viên.
Sau 02 ngày làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh, nghiên cứu, xem xét hồ sơ, tài liệu và 02 đơn vị cấp trên trực tiếp cơ sở (Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình và Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh) đoàn đánh giá: Hàng năm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh tiến hành kiểm tra đồng cấp đạt 100% chỉ tiêu; Ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kiểm tra đạt 83%; CĐCS kiểm tra đạt 63% chỉ tiêu; Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh kiểm tra công đoàn trực thuộc về tài chính đạt 26%, kiểm tra điều lệ công đoàn đạt 21%, UBKT công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kiểm tra CĐCS trực thuộc về tài chính đạt 15%, Kiểm tra điều lệ Công đoàn đạt 16%, đạt chỉ tiêu; 100% dấu hiệu vi phạm khi phát hiện được kiểm tra kịp thời, đạt chỉ tiêu; Việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ của các cấp công đoàn trong tỉnh đã được Ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn các cấp quan tâm, triển khai kịp thời, nâng cao nhận thức của cán bộ công đoàn và ủy ban kiểm tra trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát; Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh đã thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp Ban chấp hành, ban thường vụ xây dựng kế hoạch kiểm tra, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo quy định của điều lệ, tổ chức được nhiều cuộc kiểm tra.
Tuy nhiên, việc triển khai, thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn ở cấp cơ sở chưa đạt hiệu qủa cao. Một số văn bản quy định về công tác kiểm tra, giám sát chưa được chú trọng triển khai, thực hiện kịp thời; việc quan tâm, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát chưa được chú trọng triển khai, thực hiện kịp thời; việc quan tâm chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đối với công đoàn cơ sở một số nơi chưa được chú trọng; việc kiểm tra tài chính tài sản công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và một số công đoàn cơ sở chưa được chú trọng. Một số nơi tiến hành kiểm tra nhưng chỉ có biên bản kiểm tra, không ban hành kết luận kiểm tra. Một số cuộc kiểm tra của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện kết luận chung cho nhiều đơn vị được kiểm tra, trong kết luận nêu chung chung, chưa chỉ rõ tồn tại, hạn chế của từng đơn vị được kiểm tra.
Toàn cảnh Hội nghị
Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Văn Oánh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng đoàn kiểm tra nhấn mạnh một số nội dung Yên Bái cần triển khai trong thời gian tới: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ trong Ban chấp hành, ban thường vụ và ủy ban kiểm tra về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ công đoàn, ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện nghêm việc báo cáo kết quả hoạt động và chương trình công tác trước ban chấp hành cùng cấp và báo cáo ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên; Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp chú trọng xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm trình Thường trực công đoàn cùng cấp ký ban hành; ủy ban kiểm tra chủ động tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch và đề xuất kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm theo yêu cầu của người có thẩm quyền; chú trọng chỉ đạo nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra , giám sát. Kết thúc mỗi cuộc kiểm tra phải ban hành kết luận kiểm tra, kết thúc giám sát phải ban hành thông báo kết quả giám sát một cách khách quan, đúng thực tế; phải đánh giá rõ ưu điểm, hạn chế, thiếu sót và kiến nghị để đơn vị được kiểm tra khắc phục những tồn tại, thiếu sót và báo cáo kết quả việc thục hiện các kiến nghị về ủy ban kiểm tra; quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên và người lao động, chú trọng công tác tư vấn, hòa giải, đối thoại, đề nghị, kiến nghị chuyển đơn đến người có thẩm quyền giải quyết để kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích cho đoàn viên và người lao động; chỉ đạo các cấp công đoàn rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế cho phù hợp với quy định của Điều lệ và các quy định mới của Nhà nước và Tổng Liên đoàn; chỉ đạo thực hiện sơ kết, đánh giá một số quy chế quan trọng để nâng cao chất lượng hiệu quả của Quy chế.

Tin, ảnh: Thanh Xuân 

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Hit Counter