Công đoàn Cơ sở Cục Thuế phối hợp phát động thi đua hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021


Ngày xuất bản: 22/07/2021 3:06:00 CH
Lượt đọc: 391

Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái về phát động thi đua đợt 2 năm 2021. Công đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh Yên Bái phối hợp với chuyên môn đã triển khai phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ công đoàn 6 tháng cuối năm 2021 trong toàn ngành với chủ đề “Quyết tâm, nỗ lực đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống. Thi đua hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021" Thời gian từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021.
Đoàn viên ngành Thuế tỉnh Yên Bái tích cực hưởng ứng thi đua hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021
CĐCS Cục Thuế tỉnh phối hợp với chuyên môn triển khai phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ công đoàn 6 tháng cuối năm 2021 trong toàn ngànhvới các nội dung cụ thể: Tiếp tục vận động đoàn viên công đoàn ra sức thi đua phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, tích cực phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính, đồng hành cùng Doanh nghiệp vượt khó, thúc đẩy tăng năng xuất lao động và hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành tốt, vượt mức các nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phát động, cụ thể hóa các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh-sạch-đẹp. Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” và cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gắn với chủ đề hoạt động năm 2021 “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở”; Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thực hiện tốt chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 21/5/2021 phát động thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Yên Bái năm 2021-2025 với chủ đề "Nhân dân và cán bộ tỉnh Yên Bái đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá của khu vực miền núi phía bắc vào năm 2025"; Nâng cao hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích và phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, quan tâm hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.
Kết thúc đợt thi đua Công đoàn cơ sở Cục Thuế sẽ phối hợp với chuyên môn tổ chức đánh giá, tổng kết và đề nghị biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các Đoàn viên Công đoàn có tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành, của địa phương.

Tin, ảnh: Đào Đức Thủy – Công đoàn CS Cục Thuế 

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Hit Counter