Công đoàn Giáo dục Văn Chấn: Đẩy mạnh các hoạt động và phong trào thi đua trong các đơn vị trường


Ngày xuất bản: 10/04/2015 12:31:05 SA
Lượt đọc: 1800

 CTTĐT - Trong những năm qua, Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục Văn Chấn cùng với các công đoàn cơ sở đã bám sát nhiệm vụ năm học và đề ra các giải pháp thực hiện sát với thực tiễn của ngành và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo. Cùng với đó, Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục huyện đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở trực thuộc làm tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của giáo viên và người lao động.

 

Ông Hà Văn Tý – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện Văn Chấn tặng quà cho học sinh nghèo

Công đoàn Giáo dục huyện Văn Chấn hiện có 90 đơn vị công đoàn cơ sở, với 2.284 đoàn viên và lao động. Trong năm học qua, Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Văn Chấn thường xuyên phối hợp với lãnh đạo chuyên môn phòng Giáo dục – Đào tạo tổ chức kiểm tra giám sát tình hình thực hiện chế độ chính sách hiện hành đối với nhà giáo và lao động. Tổ chức bình xét thi đua một cách công bằng dân chủ, xét nâng bậc lương được thực hiện đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, Công đoàn trong ngành còn thường xuyên tuyên truyền những chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền và lợi ích đối với nhà giáo và lao động, nhờ vậy mà mọi người nắm vững quyền lợi, nghĩa vụ của mình đối với địa phương, đối với đất nước, đối với ngành.

Ông Hà Văn Tý – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện Văn Chấn cho biết: Ban Chấp hành Công đoàn đã chỉ đạo công đoàn cơ sở thực hiện tốt các biện pháp nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý nhằm từng bước “đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo” khắc phục các biểu hiện tiêu cực trong ngành. Bên cạnh đó, còn quan tâm chú trọng đến công tác chăm lo đời sống và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, nhà giáo và người lao động làm việc trong ngành.

Nhằm tạo điều kiện giúp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên phát triển kinh tế gia đình, cải thiện đời sống, trong thời gian qua, các hoạt động chăm lo, tự chăm lo đời sống cho đội ngũ nhà giáo và người lao động được các cấp công đoàn cơ sở ngành Giáo dục huyện Văn Chấn được tổ chức đa dạng, thiết thực và hiệu quả như việc thực hiện xây dựng các nguồn quỹ như: Quỹ công đoàn, Quỹ tham quan học tập, Quỹ thăm hỏi đoàn viên…dành cho các đoàn viên - lao động vay khi khó khăn hay gặp hoạn nạn đột xuất. Từ nguồn quỹ này đã góp phần không nhỏ trong việc giúp đỡ các gia đình cán bộ viên chức lao động (CNVC-LĐ) khi gặp khó khăn, hoạn nạn, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. Nhiều công đoàn cơ sở làm tốt công tác này như: Công đoàn trường THCS Cát Thịnh, THCS Bình Thuận, THCS Trần Phú, THCS Sơn Thịnh và trường Tiểu học Nghĩa Lộ…

Bên cạnh đó, thông qua công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, nhà giáo và người lao động đã tích cực hưởng ứng các hoạt động xã hội, từ thiện, đóng góp hỗ trợ giáo dục vùng sâu, vùng xa được 35 triệu đồng; đóng góp vào Quỹ đền ơn đáp nghĩa được 108 triệu đồng và Quỹ vì người nghèo được 66 triệu đồng…..

Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”  gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong năm học 2013-2014. Công đoàn Giáo dục Văn Chấn đã phối hợp cùng lãnh đạo chuyên môn thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động, tổ chức triển khai, quán triệt trong toàn ngành về nội dung cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Trong đó đi sâu vào việc xây dựng các tiêu chí đánh giá, mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động, xác định các tiêu chí về đạo đức, về nội dung tự học của nhà giáo và sự sáng tạo trong công tác giáo dục. Đồng thời, đề ra những biện pháp cụ thể để thực hiện cuộc vận động, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, lồng ghép nội dung cuộc vận động với các phong trào và các cuộc vận động khác như: Phong trào thi đua “Hai tốt”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”… xem kết quả việc thực hiện cuộc vận động là tiêu chí quan trọng trong bình chọn thi đua xếp loại hàng năm.

Trong năm học qua, Công đoàn Giáo dục huyện Văn Chấn đã thường xuyên quan tâm giáo dục tư tưởng chính trị, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ đoàn viên và lao động. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Hai tốt” từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Các công đoàn cơ sở đã thể hiện rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong việc đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng đối với đội ngũ nhà giáo và lao động trong ngành. Quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cũng như sẻ chia những khó khăn của đoàn viên và lao động, động viên kịp thời để đội ngũ cán bộ, giáo viên yên tâm công tác, giữ vững đạo đức, tích cực tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng theo yêu cầu.

Để  thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, trong năm học 2014 - 2015 Công đoàn Giáo dục huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao chất lượng các hoạt động góp phần thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của ngành là “Chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa giáo dục”; Chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp cùng với chuyên môn tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, lao động đăng ký thi đua. Đồng thời, tổ chức các đợt thi đua theo chủ đề các ngày kỷ niệm lớn của đất nước và của ngành; vận động đoàn viên đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng đào tạo; Tích cực phối hợp với công đoàn cấp trên, chính quyền tham gia thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm công tác công đoàn và nhiệm vụ của ngành./.

Tiến Lập

(theo công TTĐT tỉnh Yên Bái)

 

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Hit Counter