Công đoàn Yên Bái: Những kết quả nổi bật trong triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam


Ngày xuất bản: 18/11/2020 8:44:00 SA
Lượt đọc: 314

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh uỷ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; sự phối kết hợp, tạo điều kiện của chính quyền các cấp và các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái đã bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; kế hoạch hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ động thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác, góp phần cùng Công đoàn cả nước hoàn thành các mục tiêu trong Chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các hoạt động của công đoàn Yên Bái đã có những đổi mới, tập trung hướng về cơ sở, mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Chương Phát, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác vận động nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010 - 2020

Để triển khai chương trình phúc lợi cho đoàn viên, 05 năm qua Liên đoàn Lao động tỉnh và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức thương lượng và ký kết thỏa thuận hợp tác với 31 đơn vị trên địa bàn để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ giảm giá, ưu đãi cho đoàn viên. Theo đó, các doanh nghiệp đã cam kết ưu tiên thực hiện giảm giá từ 5% đến 10% so với giá bán sản phẩm, hàng hóa tại cùng thời điểm đối với đoàn viên công đoàn trên địa bàn tỉnh khi mua, sử dụng các hàng hóa, dịch vụ do các doanh nghiệp cung cấp như: Vật liệu xây dựng, các mặt hàng điện tử, điện lạnh, điện gia dụng và nhiều sản phẩm, hàng hóa gia dụng khác..., với trên 19.000 lượt đoàn viên, người lao động được hưởng lợi trên 4,5 tỷ đồng.

Cùng với việc tích cực vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ ủng hộ xây dựng "Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, "Quỹ bảo trợ trẻ em"... và các hoạt động xã hội khác, thời gian qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã vận động các cơ quan, doanh nghiệp và cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia ủng hộ, đóng góp xây dựng “Quỹ tấm lòng vàng” nay là “Quỹ Xã hội Công đoàn” Yên Bái được tổng số tiền 8 tỷ 396 triệu đồng. Đồng thời đã hỗ trợ 95 gia đình đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn làm nhà mới và sửa nhà, với tổng số tiền hỗ trợ 3 tỷ 120 triệu đồng, thăm hỏi, hỗ trợ 5.329 lượt CNVCLĐ bị tai nạn lao động nặng, bị bệnh hiểm nghèo, gia đình bị thiên tai, hỏa hoạn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng giá trị 2 tỷ 560 triệu đồng; giải quyết cho 401 trường hợp nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn được vay 5 tỷ 560 triệu đồng từ nguồn “Quỹ Xã hội Công đoàn” Yên Bái để đầu tư vào các hoạt động chăn nuôi, trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ và dịch vụ nhỏ. Từ nguồn vốn đã giúp nữ CNVCLĐ có thêm thu nhập từ 500.000đ đến 1.000.000đ/hộ/tháng.

Đồng chí Ngô Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ làm nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên thuộc LĐLĐ thành phố Yên Bái

Công tác tuyên truyền giáo dục trong đoàn viên, CNVCLĐ được các cấp công đoàn quan tâm thực hiện, đổi mới nội dung tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp như: phát tài liệu, tờ rơi, tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn, tổ chức các cuộc thi, hội thi, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép vào hoạt động văn nghệ, thể thao... Các cấp công đoàn đã tổ chức được trên 6.860 buổi tuyên truyền pháp luật cho trên 147.130 lượt CNVCLĐ.

Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng như: Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức 55 hội nghị tuyên truyền nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị và kiến thức pháp luật về an toàn giao thông, hội nhập quốc tế; phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, phòng, chống thuốc lá cho trên 4.900 lượt đoàn viên, công nhân lao động trong các doanh nghiệp.

Thực hiện Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ, ngày 06/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, khóa X về Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở. LĐLĐ tỉnh đã xây dựng đề án vị trí việc làm; sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với chuyên môn được đào tạo, năng lực công tác; thường xuyên cử cán bộ tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển. Các cấp công đoàn chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động; chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc cho đoàn viên, CNVCLĐ. Công tác tuyên truyền, giáo dục với hình thức đa dạng, phong phú; hoạt động văn nghệ, thể thao nâng cao đời sống tinh thần thiết thực thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia. Việc tổ chức đa dạng các phong trào thi đua đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên, CNVCNLĐ.

Liên đoàn Lao động tỉnh và các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức 47 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho 3.629 lượt cán bộ công đoàn, trong đó 100% cán bộ công đoàn chuyên trách được tập huấn về nghiệp vụ công tác công đoàn. Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh được các cấp công đoàn quan tâm thực hiện. Hằng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh có văn bản hướng dẫn nội dung, tiêu chí đánh giá, xếp loại đối với công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Tỷ lệ công đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh bình quân đạt trên 85%; tỷ lệ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xếp loại hoạt động tốt đạt 100%; công tác phát triển đảng viên trong CNVCLĐ luôn được quan tâm thực hiện. Các cấp công đoàn đã giới thiệu 5.786 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng để phát triển Đảng và đã có 3.920 người được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lan, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh (ngồi ngoài cùng bên phải) khảo sát hộ gia đình doàn viên nghèo để tìm phương án hỗ trợ thoát nghèo theo Chương trình 190/CTr-TU của Tỉnh ủy

Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã được các cấp Công đoàn triển khai sâu rộng, duy trì  thường xuyên trong các cơ quan, doanh nghiệp, với mục tiêu chung là: Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong các lĩnh vực hoạt động, bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường, thi đua lao động giỏi, công tác tốt, thực hành tiết kiệm, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, xây dựng các công trình, sản phẩm có chất lượng cao, giá thành hạ, đáp ứng với yêu cầu của thị trường… Hưởng ứng phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân đã tích cực đăng ký các danh hiệu thi đua của Nhà nước và của tổ chức Công đoàn, đăng ký các đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, các công trình, sản phẩm chào mừng. Trong 5 năm qua, có hơn 200 công trình, sản phẩm có giá trị cao chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước và của tổ chức Công đoàn, có 15.858  đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ được ứng dụng vào sản xuất, công tác với giá trị làm lợi gần 58 tỷ đồng.

Phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" gắn với phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" trong nữ CNVCLĐ tiếp tục được đẩy mạnh. Hằng năm, có trên 84% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".

Đồng chí Phan Huy Cường, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh thăm, tặng quà CNLĐ huyện Trấn Yên

Ghi nhận những kết quả của các cấp công đoàn và đội ngũ CNVCLĐ tỉnh Yên Bái trong 5 năm qua (2015 - 2020), các cấp các ngành đã tặng Huân chương Lao động cho 17 tập thể và 30 cá nhân; 171 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; có 531 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và UBND tỉnh; hơn 10.000 tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, UBND tỉnh. Có 18 tập thể được Tổng Liên đoàn tặng Cờ thi đua; 82 tập thể và cá nhân được Tổng Liên đoàn tặng Bằng khen; 09 đoàn viên có đề tài khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật xuất sắc đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng "Lao động sáng tạo"; 34 tập thể được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Cờ thi đua; 412 tập thể và cá nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen. Liên đoàn Lao động tỉnh vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, 01 Cờ thi đua của Chính phủ và nhiều Cờ thi đua, Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và UBND tỉnh Yên Bái.

B.B.T

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Hit Counter