Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn không ngừng nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong đoàn viên, người lao động


Ngày xuất bản: 27/07/2021 9:05:00 CH
Lượt đọc: 1531

Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn là một trong những đơn vị có nhiều thành tích nổi bật trong các phong trào thi đua, trong đó phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” hàng năm có nhiều sáng kiến cải tiến, giải pháp hữu ích được đoàn viên, người lao động nghiên cứu và đưa vào ứng dụng đạt kết quả tốt, góp phần đem lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp.

 Nhằm thúc đẩy và không ngừng phát triển phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong đoàn viên, người lao động, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Công ty phát động phong trào thi đua. Hằng năm hướng dẫn, tổ chức cho đoàn viên, người lao động, tổ công đoàn đăng ký thi đua; Hội đồng thi đua khen thưởng của Công ty tổ chức thẩm định, xét duyệt, đánh giá các sáng kiến và giải pháp Lao động sáng tạo - Khoa học kỹ thuật trong đoàn viên và người lao động, đề nghị cấp trên khen thưởng động viên kịp thời. Trong năm 2020 đã có 10 sáng kiến và giải pháp có hiệu quả cao với giá trị làm lợi hàng tỷ đồng do 10 tập thể, cá nhân người lao động tham gia. Công ty đã hỗ trợ chi đoàn viên, người lao động tham gia các hoạt động nghiên cứu, áp dụng các sáng kiến, giải pháp; thưởng cho đoàn viên, người lao động số tiền 154 triệu đồng.

Đ/c Vũ Ngọc San - Chủ tịch CĐCS Công ty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn nhận bằng khen "Chương trình 75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển" (Ngoài cùng phía tay phải)

Hưởng ứng “Chương trình 75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã phát động thi đua, 100% đoàn viên, người lao động tham gia hưởng ứng. 6 tháng đầu năm 2021 đã có nhiều sáng kiến tham gia, trong đó có nhiều sáng kiến được cập nhật trên phần mềm Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, 10 sáng kiến được Ban tổ chức Chương trình thông qua, có 01 sáng kiến tiêu biểu đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương, tặng Bằng Lao động sáng tạo. Công ty đã thưởng cho 1 cá nhân cùng tập thể người lao động với số tiền 50 triệu đồng. Công đoàn cơ sở Công ty đã được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác vận động đoàn viên, người lao động tham gia hưởng ứng “Chương trình 75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”.

Đồng chí Vũ Ngọc San – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty cho biết: để phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” tiếp tục mang lại hiệu quả thiết thực, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty tiếp tục phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”  thật cụ thể, điều chỉnh lại những tiêu chí thi đua cho phù hợp gắn với nhiệm vụ đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền và phát động phong trào đến toàn thể đoàn viên và người lao động tham gia; kịp thời sơ, tổng kết biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong Công ty, đồng thời tạo điều kiện cho đoàn viên, người lao động nghiên cứu, thi đua học tập nâng cao trình độ mọi mặt.

 

Bài, ảnh: Đ/c Cù Thị Thu Thủy – Ban CSPL&QHLĐ LĐLĐ tỉnh.

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Website Hit Counter