Kinh nghiệm từ Hội thảo mạng lưới Công đoàn các KCN các tỉnh phía Bắc


Ngày xuất bản: 27/09/2019 4:44:00 CH
Lượt đọc: 1209

Vừa qua, tại Khu kinh tế Hải Phòng đã diễn ra Hội thảo Cụm công đoàn KCN, KKT, KCX các tỉnh, thành phố phía Bắc, với chủ đề Giải pháp đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trong tình hình mới. Từ Hội thảo cán bộ Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái đã học tập được nhiều kinh nghiệm thiết thực của các đơn vị bạn và đặc biệt là các kinh nghiệm từ hoạt động thực tiễn của các đồng chí Chủ tịch CĐCS trong các doanh nghiệp.

Toàn cảnh Hội thảo diễn ra tại Công đoàn Khu công nghiệp, Khu kinh tế Hải Phòng

Trong đó Hội thảo đã chú trọng về các nội dung: Công tác đại diện đối thoại với NSDLĐ để nâng cao chất lượng của bản Thỏa ước LĐTT; kỹ năng nắm bắt tâm tư nguyện vọng và chăm lo cho đoàn viên, CNLĐ; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền; kỹ năng về giải quyết tranh chấp lao động, lãn công, đình công và công tác thuyết phục NSDLĐ… Từ những kinh nghiệm đó sẽ giúp Công đoàn các KCN tỉnh Yên Bái có những giải pháp phù hợp trong việc chỉ đạo hoạt động và xử lý những tình huống phát sinh trong tranh chấp lao động tại cơ sở, nhằm tạo mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại doanh nghiệp trong thời gian tới.

                                                                                    Tiến Dũng, Công đoàn các KCN

 

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Website Hit Counter