LĐLĐ huyện Trấn Yên tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021


Ngày xuất bản: 22/07/2021 2:42:00 CH
Lượt đọc: 462

Ngày 21/7/2021, LĐLĐ huyện Trấn Yên tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Phan Huy Cường – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đồng chí Nguyễn Cảnh Hiếu – UV BTV Huyện ủy - Trưởng ban Dân vận – chủ tịch UBMTTQ huyện, các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện Trấn Yên.
Đồng chí Phan Huy Cường - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Năm 2021, LĐLĐ huyện Trấn Yên được giao 22 chỉ tiêu nhiệm vụ, trong 6 tháng đầu năm đã có 33/41 tiểu mục của 22 chỉ tiêu nhiệm vụ đã hoàn thành từ 50% trở lên, trong đó có 15 tiểu mục đạt 100% trở lên. Trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt cao như: chỉ tiêu về công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật; có trên 1.600 đoàn viên, người lao động được vận động học tập nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp; thành lập 1 Ban nữ công quần chúng tại CĐCS. Đã có 16 CĐCS khối doanh nghiệp tổ chức các hoạt động tháng công nhân và tháng vệ sinh an toàn lao động. Bên cạnh đó, một số chỉ tiểu đạt kế hoạch như: Ký thỏa ước lao động tập thể; ủng hộ Quỹ “Xã hội công đoàn”… Cũng trong thời gian qua, LĐLĐ huyên Trấn Yên đã thành lập mới 1 CĐCS, kết nạp thêm 89 đoàn viên; 26 đoàn viên ưu tú được kết nạp đảng; Các CĐCS đều thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, bệnh Covid-19….
Những tháng còn lại của năm 2021, LĐLĐ huyện đề ra 8 nhiệm vụ chủ yếu, như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới mọi đoàn viên, người lao động; triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; làm tốt công tác phát triển đoàn viên và tổ chức công đoàn khu vực ngoài Nhà nước; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Bộ Luật Lao động, BHXH, BHYT, Luật ATVSLĐ trong các tổ chức công đoàn…
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Huy Cường, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cấp Công đoàn trong huyện Trấn Yên đạt được thời gian qua. Đồng thời định hướng 7 nhiệm vụ mà các cấp Công đoàn huyện Trấn Yên cần thực hiện để đạt kết quả tốt kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021đó là: Cụ thể hóa Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Chỉ thị 16 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phát triển CĐCS khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước, phấn đấu hoàn thành 22 chỉ tiêu kế hoạch của LĐLĐ giao; Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về các chính sách đối với công nhân viên chức - lao động, tích cực tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp ngoài Nhà nước thành lập CĐCS; vận động đoàn viên và người lao động thi đua phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chủ động phòng chống, dịch bệnh Covid-19; Tham gia với doanh nghiệp quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; chủ động nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên và người lao động; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến công nhân, viên chức, lao động, nhất là trong các doanh nghiệp, cụ thể hóa các phong trào thi đua do các cấp và Công đoàn cấp trên phát động; nâng cao hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích và phúc lợi cho đoàn viên, người lao động, nhất là các trường hợp gặp thiên tai, dịch bệnh…
 
Đồng chí Trần Quốc Toản - UV BTV, Trưởng Ban CSPL-QHLĐ phổ biến những điểm mới trong Bộ Luật Lao động
Cũng tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản – UV BTV, Trưởng Ban Chính sách pháp luật – Quan hệ Lao động LĐLĐ tỉnh đã tuyên truyền, phổ biến những điểm sửa đổi của Bộ Luật Lao động năm 2019 cho cán bộ công đoàn chủ chốt CĐCS huyện Trấn Yên.
Nhân dịp này đồng chí Phan Huy Cường, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 03 đồng chí cán bộ công đoàn cơ sở.

Tin, ảnh: Trường Sơn - Chủ tịch LĐLĐ huyện Trấn Yên 

Tin khác:


Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Hit Counter