Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6B/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ


Ngày xuất bản: 26/06/2020 6:32:00 CH
Lượt đọc: 10558

Ngày 26/6/2020, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ) giai đoạn 2015 - 2020; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6B/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về công tác vận động nữ CNVCLĐ; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ, giai đoạn 2010 - 2020. Tới dự hội nghị có đồng chí Trịnh Thanh Hằng - Ủy viên Đoàn chủ tịch, Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; cùng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc phong trào thi đua trong CNVCLĐ giai đoạn 2015-2020, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ, giai đoạn 2010 - 2020 của tỉnh.
Đồng chí Trịnh Thanh Hằng - Ủy viên Đoàn chủ tịch, Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam trao bằng khen cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác vận động nữ CNVCLĐ và Phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2020.
Trong 5 năm qua (2015 - 2020), công tác thi đua, khen thưởng đã được các cấp ủy Đảng, Chính quyền trong tỉnh thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo; sự phối hợp chặt chẽ giữa chuyên môn và các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tổ chức được nhiều phong trào thi đua phong phú về nội dung và hình thức; Phong trào thi đua đã được gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các phong trào thi đua đã được lồng ghép tổ chức có hiệu quả ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn; khơi dậy, động viên và tạo nên sức mạnh tổng hợp, phát huy tính sáng tạo trong CNVCLĐ; phát huy sức mạnh góp phần quan trọng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; khắc phục khó khăn về thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, … đảm bảo đời sống, việc làm cho đoàn viên, người lao động.
Đồng chí Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho 2 đơn vị có thành tích trong công tác vận động nữ CNVCLĐ, giai đoạn 2010-2020
Đối với hoạt động Nữ công và phong trào nữ CNVCLĐ những năm qua đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ: 10 năm qua (2010 - 2020) các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái đã nỗ lực triển khai Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng về công tác phụ nữ trong tình hình mới, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của nữ CNVCLĐ trong sự nghiệp CNH-HĐH nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới; đồng thời phát huy vai trò, tiềm năng, thế mạnh của nữ CNVCLĐ trong công cuộc đổi mới, xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các tập thể và các nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, giai đoạn 2015 - 2020
Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Trịnh Thanh Hằng đã ghi nhận những thành tích của các cấp Công đoàn và đội ngũ CNVCLĐ tỉnh Yên Bái đạt được trong phong trào Thi đua yêu nước thời gian qua, đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh: “Đất nước ta đang hội nhập quốc tế sâu rộng; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 sẽ tác động mạnh mẽ đến tình hình kinh tế, chính trị, an ninh thế giới tạo ra nhiều thuận lợi, thời cơ nhưng cũng đan xen không ít khó khăn, thách thức ... Đối với tỉnh ta, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội còn khó khăn; các doanh nghiệp chủ yếu là vừa và nhỏ, sử dụng ít lao động, hiệu quả kinh doanh hạn chế, khả năng cạnh tranh thấp; mặt khác, số lượng, chất lượng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động tuy đã được nâng lên, song vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trong thời gian tới, tôi đề nghị các cấp Công đoàn trong tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Thông qua các phong trào và từng đợt thi đua, làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân, viên chức, lao động về Đảng, về Bác Hồ, về truyền thống dân tộc, về trách nhiệm của đoàn viên, người lao động với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCNLĐ, trong đó trọng tâm vào các phong trào đã tạo sức lan tỏa như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”;”Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”,“Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động công đoàn”…tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua liên kết trên các công trình trọng điểm của ngành, địa phương; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Đồng thời chú trọng phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; Tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, với mục tiêu hướng về cơ sở và người lao động, chú trọng tổng kết, xây dựng nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong CNVCNLĐ”
 
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động nữ CNVCLĐ và phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010- 2020
Trong dịp này, LĐLĐ tỉnh đã tuyên dương và trao tặng Bằng khen cho 23 tập thể, 47 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua trong CNVCLĐ giai đoạn 2015 - 2020. Tổng LĐLĐ Việt Nam trao Bằng khen cho 2 tập thể (Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh Yên Bái và CĐCS Ban quản lý nước sạch – Vệ sinh môi trường huyện Văn Chấn); LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc trong công tác vận động nữ CNVCLĐ và phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2015- 2020 cho 2 đơn vị (Liên đoàn Lao động huyện Văn Chấn và Công đoàn cơ sở Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thái Học huyện Lục Yên); trao bằng khen cho 11 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động nữ CNVCLĐ và phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2015- 2020. Hội nghị cũng thông qua danh sách đại biểu đi dự đại hội thi đua yêu nước cấp trên.
Toàn cảnh hội nghị

Tin, ảnh: Ban Tuyên giáo và Nữ công LĐLĐ tỉnh 

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Website Hit Counter