Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên kiểm tra giám sát 30 công đoàn cơ sở


Ngày xuất bản: 14/09/2020 9:14:00 SA
Lượt đọc: 441

Thực hiện Luật Công đoàn 2012; Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII và chương trình toàn khóa của Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Công đoàn.  Vừa qua UBKT Công đoàn huyện Trấn Yên đã tiến hành kiểm tra và giám sát đối với 30 công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc trên địa bàn.
UBKT Công đoàn huyện Trấn Yên làm việc với các Công đoàn cơ sở
Trong đợt này, đoàn tập trung kiểm tra, giám sát các CĐCS trong việc triển khai, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Tổng Liên đoàn, Nghị quyết công đoàn các cấp, việc triển khai các văn bản chỉ đạo của công đoàn cấp trên. Việc triển khai, thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2020. Công tác tổ chức, cán bộ, phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng CĐCS vững mạnh. Công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, thực hiện pháp luật lao động, pháp luật BHXH, công tác thi đua – khen thưởng, việc vận động, ủng hộ quỹ “Xã hội công đoàn”, tình hình sử dụng vốn vay từ quỹ “Xã hội công đoàn”. Công tác kiểm tra, giám sát, công tác nữ công, sử dụng tài chính của các CĐCS… Qua kiểm tra, nhìn chung các CĐCS đều thực hiện tốt Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Công doàn, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, như việc tuyên truyền, vận động đoàn viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; Phát huy tốt các chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn ở cơ sở; Thực hiện hiệu quả các đợt thi đua; Có đầy đủ các sổ sách theo yêu cầu kiểm tra.
Tuy nhiên, vì làm kiêm nhiệm, chưa được tập huấn nghiệp vụ, nên vẫn còn 1 số CĐCS duy trì việc họp thường kỳ chưa tốt, nội dung chưa phong phú; Một số văn bản phát hành còn sai về thể thức; Nội dung kiểm tra đồng cấp mới chỉ tập trung vào lĩnh vực tài chính, chưa tổ chức kiểm tra, giám sát theo chuyên đề…
Thông qua việc kiểm tra để đánh giá hoạt động của CĐCS trong việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; đồng thời đánh giá những mặt làm được để phát huy, những mặt tồn tại, hạn chế để đưa ra giải pháp khắc phục kịp thời, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của các cấp công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn; Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.
Trong thời gian tới LĐLĐ huyện Trấn Yên sẽ tổ chức tập huấn cho cán bộ CĐCS về thực hiện Điều lệ Công đoàn lần thứ XII, nghiệp vụ công tác kiểm tra, nữ công và công tác tài chính.

Tin, ảnh: Minh Loan (LĐLĐ huyện Trấn Yên) 

Tin khác:


Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Hit Counter