Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình: Những kết quả ấn tượng 9 tháng đầu năm 2021


Ngày xuất bản: 04/10/2021 4:51:00 CH
Lượt đọc: 357

Năm 2021 là năm bản lề triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, bám sát vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Bình khóa XXIII và các văn bản hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Yên Bình đã nỗ lực không ngừng với quyết tâm cao, đạt được những kết quả ấn tượng trong 9 tháng đầu năm 2021.
Đoàn viên công đoàn khu vực Thượng huyện tham gia hiến máu tình nguyện
LĐLĐ huyện xác định, công tác cán bộ phải được đặt lên hàng đầu, bởi như Bác Hồ đã nói “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Thực hiện các quyết định của LĐLĐ tỉnh về điều động, luân chuyển, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ trong hệ thống công đoàn tỉnh, theo đó, LĐLĐ huyện Yên Bình được điều động đến 01 và chuyển đi 02 cán bộ chuyên trách. Để đảm bảo cho cán bộ được chuyển đến ổn định vị trí công tác, LĐLĐ huyện đã báo cáo Thường trực Huyện ủy và Thường trực LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ và đi vào hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí. Xây dựng kế hoạch công tác hằng tuần, hằng tháng và phân công cán bộ thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc. Cùng với đó là việc tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS), đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho 130 đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đi sâu nghiên cứu, tìm các giải pháp phù hợp để vừa đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Công đoàn cấp trên giao, vừa đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ do cấp ủy giao, đồng thời triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết nhất là các Chỉ thị, Nghị quyết có tác động trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn để tổ chức thực hiện và triển khai đến cơ sở nhưng phải mang tính khả thi và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. LĐLĐ huyện đã triển khai 03 mô hình hoạt động, trong đó mô hình “Xây dựng Công đoàn cơ sở hạnh phúc” đã được các CĐCS hào hứng đón nhận, với mô hình này, LĐLĐ huyện xây dựng 10 tiêu chí mang tính tổng quát, toàn diện, làm rõ vai trò, trách nhiệm của tập thể và của cá nhân người đứng đầu mà trực tiếp là Chủ tịch CĐCS. Bên cạnh đó, giao cho mỗi CĐCS xây dựng 01 mô hình tiêu biểu, đến nay đã có trên 50% CĐCS đăng ký xây dựng và thực hiện mô hình. Các mô hình đang dần đi vào hoạt động nền nếp, hiệu quả, đem lại những lợi ích thiết thực trong việc thực hiện kế hoạch của LĐLĐ tỉnh về “Nâng cao chỉ số hạnh phúc cho CNVCLĐ”; Nghị quyết số 40-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021 – 2025, đồng thời phù hợp với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh về xây dựng tỉnh Yên Bái theo hướng phát triển “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”. Vận động đoàn viên tích cực tham gia hoạt động “Ngày cuối tuần cùng dân” bằng những việc làm cụ thể với mục đích hỗ trợ, tạo sinh kế cho người dân vươn lên thoát nghèo, đóng góp to lớn vào công cuộc xây dựng nông thôn mới. Đã có 1.322 đoàn viên công đoàn tham gia thực hiện 68 buổi, bê tông hóa 5.414 mét đường giao thông nông thôn; trồng 10.200 mét đường hoa, cây cảnh; tu sửa, phát dọn 59 km đường; thắp sáng 4.200 mét đường quê; hỗ trợ làm nhà, sửa nhà cho 46 hộ nghèo…Đến nay, qua thẩm định của Ban chỉ đạo cấp huyện, có 5/5 xã đạt các tiêu chí về đích nông thôn mới; 02/02 xã đạt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao năm 2021. Nhằm thực hiện mục tiêu “kép”, phát triển kinh tế, xã hội và ổn định đời sống nhân dân, các CĐCS đã phối hợp với chính quyền đồng cấp bố trí đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức tham gia trực 24/24 giờ tại 9 chốt kiểm dịch phòng chống Covid-19, tham gia vào các kíp tiêm phòng dịch tại Trung tâm Y tế huyện và tại các xã, thị trấn. Hưởng ứng phong trào cả nước chung tay phòng, chống dịch Covid-19, đoàn viên công đoàn trong toàn huyện đã ủng hộ gần 300 triệu đồng vào quỹ phòng chống dịch của huyện. Tham gia tích cực vào phong trào “Hiến máu tình nguyện”, đã có trên 520 đoàn viên công đoàn tham gia hiến máu tình nguyện do UBND huyện và LĐLĐ tỉnh tổ chức.
Đoàn viên công đoàn các xã, thị trấn tích cực tham gia vào các kíp tiêm vacxin phòng dịch bệnh covid-19
Năm 2021, LĐLĐ huyện Yên Bình được LĐLĐ tỉnh giao 22 chỉ tiêu, nhiệm vụ, đến ngày 30/9/2021, đã đạt và vượt 15/22 chỉ tiêu, còn lại 7 chỉ tiêu đang thực hiện theo tiến độ hoặc chưa đến thời điểm đánh giá. Một số chỉ tiêu khó như thành lập CĐCS khu vực ngoài nhà nước đã đạt 100% cao hơn 47% so với mặt bằng chung toàn tỉnh; chỉ tiêu ký Thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp đạt 133%, cao hơn 41% so với mặt bằng chung toàn tỉnh; thu kinh phí công đoàn đã đạt 71%, cao hơn 8% so với mặt bằng chung toàn tỉnh. Về các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy, LĐLĐ huyện đã hoàn thành toàn diện 5/5 chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2021. Không chỉ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ do cấp trên giao, Ban Chấp hành LĐLĐ huyện còn bổ sung 01 nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương đó là vận động mỗi CĐCS đều có đóng góp vào phong trào chung của LĐLĐ huyện để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện. Với tinh thần và ý chí quyết tâm cao, các CĐCS và LĐLĐ huyện đã đóng góp ủng hộ được 40 triệu đồng để xóa nhà tạm cho 02 hộ nghèo thuộc xã Phúc Ninh và xã Mỹ gia là 02 xã trong lộ trình về đích nông thôn mới năm 2021.
Phấn khởi trước những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, LĐLĐ huyện Yên Bình quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác chăm lo cho đoàn viên và người lao động, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán 2022 với mục tiêu chăm lo cho mỗi đoàn viên hạnh phúc để xây dựng CĐCS hạnh phúc, góp phần xây dựng quê hương Yên Bình giàu đẹp, hạnh phúc.

                                       Bài, ảnh: Hồng Hương – LĐLĐ huyện Yên Bình 

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Hit Counter