Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình kiểm tra Điều lệ Công đoàn và công tác tài chính Công đoàn năm 2020


Ngày xuất bản: 20/11/2020 7:58:00 SA
Lượt đọc: 438

Thực hiện Quyết định số 42/QĐ-LĐLĐ và Quyết định số 43/QĐ-LĐLĐ ngày 05/8/2020 của Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình về việc kiểm tra chuyên đề Tài chính và kiểm tra Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2020, từ ngày 26/10/2020 đến ngày 10/11/2020, Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình đã tiến hành kiểm tra Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại 10 Công đoàn cơ sở và kiểm tra chuyên đề tài chính công đoàn năm 2020 tại 20 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hương - Chủ tịch LĐLĐ huyện, Trưởng đoàn kiểm tra kết luận kiểm tra tại Công đoàn cơ sở xã Đại Minh.
Qua kiểm tra, các đơn vị được kiểm tra đã triển khai các chương trình hoạt động năm 2020 theo kế hoạch và chỉ đạo của Liên đoàn Lao động huyện; thực hiện tốt nội quy, quy chế, quy định của tổ chức công đoàn; công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên được quan tâm và thực hiện tốt; công tác thi đua khen thưởng, công tác nữ công, công tác tài chính, công tác kiểm tra đều có sổ theo dõi đầy đủ tại đơn vị. Kiểm tra công tác Tài chính, 20 công đoàn cơ sở được kiểm tra đã thực hiện thu đúng, thu đủ, chi tài chính theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Các Công đoàn cơ sở là đối tượng kiểm tra đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và các yêu cầu khác liên quan đến cuộc kiểm tra, phục vụ công tác kiểm tra đạt chất lượng và hiệu quả. Tuy nhiên, tại các Công đoàn cơ sở vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Phát biểu kết luận tại các cuộc kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hương - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các CĐCS trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới và đề nghị các cấp ủy, chuyên môn, chính quyền đồng cấp tiếp tục quan tâm, phối hợp để hoạt động của CĐCS đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Công tác kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện đã đảm bảo đúng tiến độ, số lượng theo chỉ tiêu cấp trên giao và nội dung, phương pháp kiểm tra đảm bảo đạt kết quả khách quan, toàn diện ở các mặt hoạt động công đoàn tại cơ sở.
                                           Tin, ảnh: Phương Hoa (LĐLĐ huyện Yên Bình)

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Hit Counter