Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái: Ra mắt Văn phòng Tư vấn pháp luật


Ngày xuất bản: 23/12/2014 5:59:06 CH
Lượt đọc: 4964

 

Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái: Ra mắt Văn phòng Tư vấn pháp luật

Cập nhật lúc: 08:22, ngày 14/11/2014

Theo Quyết định số 655/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành về tổ chức và hoạt động tư vấn pháp luật (TVPL) của công đoàn, ngày 13/11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Văn phòng Tư vấn pháp luật công đoàn.(ảnh)

 

 

Với chức năng khai thác, cập nhật và cung cấp thông tin pháp lý của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, có liên quan tới quyền, lợi ích của người lao động; phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của LĐLĐ tỉnh; trực tiếp làm công tác TVPL và trợ giúp pháp lý cho cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh và các cấp công đoàn khi có yêu cầu. Theo quy định, đối tượng của Văn phòng TVPL LĐLĐ tỉnh là cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động, tổ chức công đoàn các cấp trong tỉnh. Đặc biệt, hoạt động tư vấn của Văn phòng này không thu phí, nhưng khi đoàn viên công đoàn yêu cầu hoặc người lao động đề nghị tư vấn pháp luật về lao động, công đoàn, công đoàn nơi tiếp nhận phải có trách nhiệm xem xét, đáp ứng yêu cầu của đoàn viên và người lao động.

Về hình thức, thực hiện hướng dẫn, giải đáp pháp luật, tư vấn tại Văn phòng TVPL LĐLĐ tỉnh hoặc tổ chức tư vấn tại cơ sở; cung cấp thông tin, văn bản pháp luật; tư vấn soạn thảo các văn bản liên quan đến nội dung cần tư vấn; kiến nghị giải quyết các yêu cầu, đề nghị của đối tượng được tư vấn và một số hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Còn về phương pháp, Văn phòng sẽ thực hiện các phương pháp như: tư vấn trực tiếp, bằng văn bản, qua điện thoại, qua thư điện tử, qua các phương tiên thông tin đại chúng và các hình thức sân khấu hóa.

Việc thành lập và ra mắt Văn phòng TVPL LĐLĐ tỉnh có vai trò quan trọng bởi đây là một loại hình TVPL góp phần thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Website Hit Counter