Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái phối hợp kiểm tra thực hiện pháp luật BHXH tại 24 doanh nghiệp được cơ quan BHXH phản ánh chậm nộp, không nộp BHXH cho người lao động.


Ngày xuất bản: 04/01/2021 9:32:00 SA
Lượt đọc: 457

Thực hiện Chương trình hành động số 190-CTr/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch, tập trung chỉ đạo các cấp Công đoàn tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phối hợp kiểm tra tại các doanh nghiệp được cơ quan BHXH phản ánh chậm nộp, không nộp BHXH cho người lao động.
LĐLĐ huyện Yên Bình phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra tại Công ty Cổ phần Chè Văn Hưng
 Các cấp Công đoàn trong tỉnh đã kiểm tra việc thực hiện pháp luật BHXH tại 24/17 doanh nghiệp, đạt 141% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Khi kiểm tra các đơn vị còn nợ BHXH, BHYT, BHTN với tổng số tiền 11,3 tỷ đồng, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người lao động. Sau kiểm tra, Công đoàn các cấp đã tích cực nắm bắt tình hình, tuyên truyền, vận động, đôn đốc, giám sát việc thực hiện kết luận kiểm tra, tính đến ngày 15/12/2020, các đơn vị đã nộp số tiền nợ và số BHXH phát sinh mới là 10,5 tỷ đồng. Từ đó, 174 người lao động đã được giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, xác nhận thời gian tham gia BHXH để chuyển công tác... và có 08 người lao động được giải quyết hưởng chế độ hưu trí.
LĐLĐ thành phố phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra tại Công ty Hoàng Lâm
Liên đoàn Lao động tỉnh xác định không chỉ tổ chức tốt việc kiểm tra mà còn phải quan tâm thực hiện tốt các hoạt động sau kiểm tra, giám sát về thực hiện pháp luật BHXH, góp phần từng bước giải quyết vấn đề chậm nộp, không nộp BHXH cho người lao động, để quyền lợi của người lao động được đảm bảo.

                                                                                                Tin, ảnh: Tâm Thành 

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Hit Counter