Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái tham dự hội nghị trực tuyến Triển khai chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2021 - 2026


Ngày xuất bản: 12/10/2021 6:13:00 CH
Lượt đọc: 142

Chiều 12/10/2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu trong cả nước về Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục thể thao của công chức, viên chức, công nhân lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2021 – 2026.
Dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Chương Phát – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; các đồng chí Thường trực LĐLĐ tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái.
Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2021 - 2026
Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Nguyến Đình Khang – Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã Báo cáo kết quả Chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016 – 2021; đồng chí Trịnh Thị Thủy – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông qua Chương trình phối hợp về tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, công nhân lao động xây dựng đời sống văn hóa, luyện tập thể dục, thể thao trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2021 – 2026.
Toàn cảnh Hội nghị tại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Trong giai đoạn 2016 – 2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký kết triển khai chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục thể thao của công chức, viên chức, công nhân lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Theo đó, hệ thống thiết chế văn hóa thể thao phục vụ công chức, viên chức, công nhân lao động từng bước được chính quyền địa phương, doanh nghiệp có sự quan tâm đầu tư quy hoạch, xây dựng, sửa chữa nâng cấp; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao từng bước được nâng lên cả về số lượng và chất lượng. Năm 2020, lần đầu tiên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ứng dụng công nghệ số vào việc tổ chức hoạt động văn hóa tinh thần cho công nhân viên chức lao động trong cả nước. Cùng với đó, nếp sống văn hóa, tác phong lao động công nghiệp, môi trường làm việc văn minh, lịch sự trong công nhân, viên chức, lao động dần được cải thiện, nhiều thói quen tích cực về văn hóa tinh thần được hình thành. Tính đến hết năm 2020, có trên 2.100 doanh nghiệp được nhận danh hiệu “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”
.
 
Tại điểm cầu tỉnh Yên Bái
Tại hội nghị trực tuyến các đại biểu đã tập trung tham luận làm rõ hơn về chủ trương xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và tình hình quan hệ lao động do tác động của dịch bệnh Covid – 19; định hướng của ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch liên quan đến công chức, viên chức, công nhân lao động.
Trên cơ sở kết quả đã đạt được, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục ký kết Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục thể thao của công chức, viên chức, công nhân lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2021 – 2026.
Chương trình phối hợp được hướng tới mục đích tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về xây dựng nếp sống văn minh, tổ chức hiệu quả hoạt động xây dựng đời sống văn hóa; đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của công chức, viên chức, công nhân lao động; từng bước xây dựng “Văn hóa doanh nghiệp” trong các doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn. Chú trọng đến trách nhiệm của người lãnh đạo trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đẩy mạnh các phong trào thi đua về văn hóa, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Tin, ảnh: Thanh Xuân - Thu Hiền 

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Hit Counter