Nội dung tìm kiếm:

Số/Ký hiệu văn bản Tiêu đề/Trích yếu
1-10 of 20<  1  2  >
SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
1767/LĐTBXH-BHXH 31/5/2022 Vv Người lao động mượn hồ sơ của người khác để giao kết hợp đồng lao động Tải về
714-CV/BTGTU 29/4/2022 Tuyên truyền một số nhiệm vụ chính trị Tải về
707-CV/BTGTU 25/4/2022 VV Rà soát, thay thế khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Tải về
26-CT/TU 14/4/2022 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023-2028 Tải về
688-CV/BTGTU 18/4/2022 Tài liệu tuyên truyền bảo vệ môi trường Tải về
44-HD/BTGTU 24/2/2022 Thực hiện một số nội dung trong Quy định số 16-QĐ/TU ngày 15/11/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện văn hóa, đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ tỉnh Yên Bái Tải về
82/KH-LĐLĐ 19/10/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 16-CT/TU ngày 25/6/2021 của Ban thường vụ tỉnh ủy Yên Bái về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phát triển CĐCS khu vực doanh nghiệp NNN trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong tình hình mới" Tải về
56-Ctr/TU 01/11/2021 Chương trình hành động lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 Tải về
66-NQ/TU 10/12/2021 Nghị quyết của Ban thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận Tải về
40-CTr/TU 10/07/2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Tải về

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Hit Counter