Nội dung tìm kiếm:

Số/Ký hiệu văn bản Tiêu đề/Trích yếu
1-10 of 118<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
17-CT/TU 06/08/2021 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu, định hướng dư luận xã hội trong tình hình mới. Tải về
16/CT-TU 25/06/2021 Chỉ thị của Ban thường vụ tỉnh ủy Yên Bái về tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng trong công tác phát triển CĐCS khu vực DN NNN trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong giai đoạn mới Tải về
02/NQ-TW 12/06/2021 Nghị quyết của Bộ chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tỉnh hình mới Tải về
04/NQ-LĐLĐ 21/07/2021 Nghị quyết hội nghị lần thứ 11 BCH LĐLĐ tỉnh Yên Bái khóa XIX về nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát ở các cấp công đoàn giai đoạn 2021-2025 Tải về
03/NQ-LĐLĐ 21/07/2021 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Yên Bái khóa XIX về "Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNLĐ khu vực doanh nghiệp NNN trong tình hình mới" Tải về
Thực hiện chỉ thị số 16/CT-Ttg 22/06/2021 Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-Ttg của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống , cải thiện điều kiện việc làm của Công nhân lao động Tải về
67/KH-LĐLĐ 29/07/2021 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 40-NQ/TU ngày 24/5/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chưc đoàn thể chính trị xã hội các cấp tỉnh Yên Bái Giai đoạn 2021-2025 Tải về
02/CTr-BCH 20/07/2021 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ chính trị về "Đổi mới tổ chức hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình đổi mới" Tải về
01/CTr-BCH 20/07/2021 Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Đại Hội đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ chính trị về "Đổi mới tổ chức hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới" Tải về
27-CT/TW 10/01/2019 Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Tải về

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Hit Counter