Đinh Thị Hồng Lan                                                                       Đỗ Thị Tâm

       Chủ tịch                                                                                  Phó Chủ tịch

 

Công đoàn các khu công nghiệp:

a. Tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; tổ chức phong trào thi đua yêu nước.

b. H­­ướng dẫn, chỉ đạo các công đoàn cơ sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định Điều lệ; h­ướng dẫn, hỗ trợ, giúp Ban Chấp hành công đoàn cơ sở trong việc thương lư­ợng, ký kết thoả ­ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động, tổ chức đối thoại với ng­ười sử dụng lao động, tổ chức, lãnh đạo đình công theo đúng quy định của pháp luật. 

c. Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động ở cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở khi người lao động ở đó yêu cầu. Đại diện cho công đoàn cơ sở hoặc ng­ười lao động khởi kiện hoặc tham gia vào các vụ án về lao động và công đoàn khi đ­ược công đoàn cơ sở hoặc ng­ười lao động uỷ quyền.

d. Phối hợp với ban quản lý các khu công nghiệp, cơ quan quản lý lao động địa phương kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật lao động; giải quyết đơn thư khiếu nại của đoàn viên, người lao động trong các khu công nghiệp.

đ. Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; thực hiện công tác quản lý cán bộ công đoàn theo phân cấp của liên đoàn lao động tỉnh.

 

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Website Hit Counter