Nguyễn Chương Phát

       Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

      Số điện thoai·02163 859 280

 

 

                                                           

             Ngô Hồng Hạnh                                              Nguyễn Ngọc Lan                                       Phan Huy Cường

     Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh                      Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh                                Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

             SĐT: 02163 859 280                                        SĐT: 02163 893 050                                    SĐT: 02163 851 924

 

 

 

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Website Hit Counter