THƯỜNG TRỰC

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

  Nguyễn Chương Phát

  Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

02163 859 280

  Ngô Hồng Hạnh

 

  Phó chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh

02163 851 925

  Nguyễn Ngọc Lan

  Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

02163 893 050

  Phan Huy Cường
 

  Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

02163 851 924

 

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Hit Counter