Nguyễn Chương Phát

       Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

      Số điện thoai·02163 859 280

 

 

                                                          

            Ngô Hồng Hạnh                                                                  Phan Huy Cường

     Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh                                       Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

               SĐT: 02163 859 280                                                            SĐT: 02163 851 924

 

 

 

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Website Hit Counter