Nội dung tìm kiếm:

Số/Ký hiệu văn bản Tiêu đề/Trích yếu
SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
02/NQ-TW 12/06/2021 Nghị quyết của Bộ chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tỉnh hình mới Tải về
02/CTr-BCH 20/07/2021 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ chính trị về "Đổi mới tổ chức hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình đổi mới" Tải về
01/CTr-BCH 20/07/2021 Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Đại Hội đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ chính trị về "Đổi mới tổ chức hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới" Tải về
16/CT-TTg 31/03/2020 Chỉ thị về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 Tải về
05CT-TTg 28/01/2020 Chỉ thị số 05CT-TTg của TTCP về phòng, chống dịch corona Tải về
27-CT/TW 20/08/2019 Chỉ thị của Bộ chính trị Về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Tải về

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Hit Counter