• Cô giáo Bùi Thị Thuỳ, tấm gương sáng trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

  Ngày xuất bản: 29/11/2023 1:55:00 CH

  Lúc sinh thời Bác Hồ đã từng nói: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”. Để thực hiện tốt sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đổi mới căn bản giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng toàn diện; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”; và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

 • Những tấm gương công nhân lao động tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Ngày xuất bản: 12/08/2022 10:34:00 SA

  Những tấm gương công nhân lao động tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 • Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

  Ngày xuất bản: 05/08/2021 10:48:00 SA

  Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

 • Nữ Chủ tịch Công đoàn trẻ học và làm theo Bác

  Ngày xuất bản: 16/09/2021 5:14:00 CH

  Nữ Chủ tịch Công đoàn trẻ học và làm theo Bác

 • Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ chính trị trong đoàn viên, CNVCLĐ

  Ngày xuất bản: 15/04/2020 10:35:00 SA

  Xác định việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ chính trị là hoạt động có ý nghĩa thiết thực đối với cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Việc học tập và làm theo Bác góp phần tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ; năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Đảng, của tổ chức Công đoàn và phong trào CNVCLĐ trong giai đoạn đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 • 1-5 of 13<  1  2  3  >

  Thư viện Video

  Liên kết khác

  Các ca khúc về Công đoàn

  Lượt truy cập

  Free Website Hit Counter