• Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ chính trị trong đoàn viên, CNVCLĐ

  Ngày xuất bản: 15/04/2020 10:35:00 SA

  Xác định việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ chính trị là hoạt động có ý nghĩa thiết thực đối với cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Việc học tập và làm theo Bác góp phần tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ; năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Đảng, của tổ chức Công đoàn và phong trào CNVCLĐ trong giai đoạn đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 • Sau 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong các cấp công đoàn và CNVCLĐ tỉnh Yên Bái

  Ngày xuất bản: 25/03/2019 2:52:00 CH

  Xác định việc quán triệt, triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh đã kịp thời ban hành kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện trong hệ thống công đoàn với những nội dung cụ thể, phù hợp và đã mang lại hiệu quả thiết thực. Từ những bài học về tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng trong ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong tỉnh.

 • Mô hình sáng tạo học và làm theo phong cách gần dân, vì dân, trọng dân của Bác

  Ngày xuất bản: 04/07/2018 8:02:00 SA

  Một trong những phong cách nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà Đảng ta yêu cầu cán bộ, đảng viên cần phải học tập và làm theo, đó là phong cách quần chúng, gần dân, vì dân, trọng dân. Thấm nhuần lời dậy của Bác, năm 2015 Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 158/QĐ/LĐLĐ về quy định cán bộ công đoàn chuyên trách tham gia sinh hoạt và hoạt động tại các loại hình công đoàn cơ sở

 • Đoàn viên công đoàn học tập Bác "Cần mần tận dụng thời gian làm việc"

  Ngày xuất bản: 18/06/2017 3:39:00 CH

  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thời gian, những năm qua, cán bộ, đoàn viên Công đoàn trên địa bàn tỉnh Yên Bái luôn có ý thức sử dụng hiệu quả thời gian, tận dụng mọi lúc có thể nhằm tích cực thi đua lao động, học tập, sản xuất,  góp phần công sức của mình để xây dựng quê hương Yên Bái ngày một phát triển.   

 • Khắc ghi lời Bác dạy

  Ngày xuất bản: 02/01/2015 3:55:00 CH

  Dù được gặp, được nghe Bác Hồ nói chuyện trực tiếp hay không, dù sinh ra trước hay sau thời điểm này 56 năm trước thì có lẽ mọi người dân Yên Bái đều thuộc từng câu, từng lời Bác nói chuyện, căn dặn tại Sân vận động thị xã (nay là Sân vận động thành phố Yên Bái) ngày 25/9/1958.

 • 6-10 of 12<  1  2  3  >

  Thư viện Video

  Liên kết khác

  Các ca khúc về Công đoàn

  Lượt truy cập

  Free Website Hit Counter