Liên đoàn lao động huyện chủ động phối hợp thành lập tô chức công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước


Ngày xuất bản: 02/03/2015 7:16:01 SA
Lượt đọc: 4870

 

Trong những năm qua cùng với việc chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền đồng cấp thực hiện việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, LĐLĐ huyện Yên Bình đã chủ động phối hợp với các doanh nghiệp, HTX đứng chân trên địa bàn thành lập tổ chức công đoàn, tuy nhiên đến nay toàn huyện mới thành lập được 4 công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước trong đó có 1 cơ sở thành lập trong tháng 10/2014 còn lại 2 doanh nghiệp có từ 15 lao động trở lên đóng bảo hiểm xã hội chưa thành lập được tổ chức công đoàn.

 
 

Với mục tiêu tăng cường phát triển tổ chức công đoàn nhất là trong các doanh nghiệp HTX, liên đoàn lao động huyện Yên Bình đã có nhiều giải pháp như tranh thủ sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng chính quyền để tiếp cận với người lao động tuyên truyền luật công đoàn Việt Nam cũng như vai trò của tổ chức công đoàn đối với việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp đối với người lao động để họ tự nguyện tham gia tổ chức công đoàn, cùng với đó tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ về kỹ năng hoạt động công đoàn cho các công đoàn cơ sở, thường xuyên tổ chức các hoạt động như thăm hỏi tặng quà, hỗ trợ vay vốn ưu đãi cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn,  khen thưởng kịp thời đối với những tổ chức công đoàn và đoàn viên có thành tích từ đó giúp cho đoàn viên gắn bó với tổ chức công đoàn. Phấn đấu 100% doanh nghiệp HTX đứng chân trên địa bàn có tổ chức công đoàn ./.

Hải Yến – Đài TTTH Yên Bình

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Website Hit Counter