Quy định mới về lệ phí cấp giấy đăng ký ô tô, xe máy


Ngày xuất bản: 07/05/2015 9:02:40 SA
Lượt đọc: 5213

 Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 53/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 127/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số chỉ tiêu quy định trong Biểu mức thu lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông ban hành kèm theo Thông tư số 127/2013/TT-BTC.

Cụ thể, Thông tư số 53 quy định: Xe ô tô con hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bao gồm 2 loại.

Thứ nhất là xe ô tô con của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải hành khách được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Trường hợp này khi đăng ký xe, tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải hành khách phải cung cấp cho cơ quan đăng ký: giấy giới thiệu của tổ chức hoặc giấy đề nghị của cá nhân và giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (trong đó có nội dung được phép kinh doanh vận tải hành khách) của cơ quan có thẩm quyền cấp.

Thứ hai là xe ô tô con cho thuê tài chính đối với các tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Khi đăng ký xe này, công ty cho thuê tài chính phải cung cấp cho cơ quan đăng ký: Giấy giới thiệu của công ty cho thuê tài chính, ghi rõ số lượng, chủng loại xe ô tô đăng ký để cho thuê tài chính và Hợp đồng cho thuê tài chính ký kết giữa công ty thuê là công ty kinh doanh vận tải hành khách và công ty cho thuê tài chính.

Các trường hợp trên nộp lệ phí cấp đăng ký và biển số theo mức từ 150.000 - 500.000 đồng/lần/xe.

Trường hợp cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký và biển số xe ô tô con không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và xe máy chuyển từ khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu thấp về khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu cao, tổ chức, cá nhân phải nộp lệ phí theo mức thu cấp mới.

Đối với ô tô, xe máy của cá nhân đã được cấp giấy đăng ký và biển số tại khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu thấp, chuyển về khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu cao vì lý do di chuyển công tác hoặc di chuyển hộ khẩu, mà khi đăng ký không thay đổi chủ tài sản và có đầy đủ thủ tục theo quy định của cơ quan công an thì áp dụng mức thu cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký và biển số.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 6/6/2015.

                                                                        (Theo Chinhphu.vn)

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Website Hit Counter