Các Trường học trên địa bàn Huyện Trấn Yên tổ chức Hội nghị công nhân viên chức Năm học 2021-2022


Ngày xuất bản: 04/10/2021 4:22:00 CH
Lượt đọc: 346

Thực hiện nhiệm vụ năm 2021-2022, trong thời gian này Ban giám hiệu các Trường học trên địa bàn huyện Trấn Yên đã và đang phối hợp với Ban chấp hành CĐCS cùng cấp tổ chức Hội nghị công nhân viên chức năm học 2021-2022.
Trường Mầm non Kiên Thành tổ chức Hội nghị CNVC năm học 2021-2022
Hội nghị đã thông qua Báo cáo Tổng kết năm học 2020 - 2021 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022; Quy chế phối hợp giữa công đoàn và nhà trường - tổ chuyên môn. Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra Nhân dân năm học 2020-2021 và Kế hoạch hoạt động của Ban thanh tra Nhân dân năm học 2021 - 2022. Báo cáo kết quả triển khai Hội nghị cấp tổ và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cán bộ, công nhân, viên chức.
Trên cơ sở đó, các Hội nghị đã dành nhiều thời gian để thảo luận, đóng góp ý kiến cho các báo cáo trên tinh thần dân chủ, cởi mở, thể hiện ý thức, trách nhiệm của mỗi CB, CNVC, nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, có uy tín với nhân dân và đáp ứng yêu cầu “đổi mới căn bản toàn diện giáo dục”; thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.
Nhờ xây dựng các Nghị quyết sát với yêu cầu thực tế của từng trường, nên 100% cán bộ công chức viên chức trong các nhà trường nhất trí với Nghị quyết của Hội nghị, đó là: tập thể, cán bộ, giáo viên thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, để phấn đấu trường đạt tập thể LĐTT xuất sắc, Công đoàn vững mạnh xuất sắc, Chi bộ TSVM; số cán bộ đăng ký lao động tiên tiến trở lên đạt trên 90%; Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng mũi nhọn, xây dựng trường chuẩn mức độ 2... Các Hội nghị cũng đã bầu Ban thanh tra nhân dân năm học 2021-2022 theo đúng quy định.
46 Trường học trên địa bàn huyện Trấn Yên phấn đấu hoàn thành việc tổ chức Hội nghị công nhân viên chức năm học 2021-2022 trong tháng 10 năm 2021./.

Tin, ảnh: Minh Loan (LĐLĐ huyện Trấn Yên) 

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Hit Counter