Câu hỏi: Doanh nghiệp có bắt buộc ký thỏa ước lao động tập thể?


Ngày xuất bản: 19/10/2018 10:40:00 SA
Lượt đọc: 6795

 Câu hỏi: Doanh nghiệp có bắt buộc ký thỏa ước lao động tập thể?

Trả lời:

Điều 73, Bộ Luật Lao động 2012 quy định rõ TƯLĐTT là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và NSDLĐ về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể. TƯLĐTT gồm TƯLĐTT của DN, TƯLĐTT ngành và hình thức TƯLĐTT khác do Chính phủ quy định. Nội dung TƯLĐTT không được trái với quy định của pháp luật và phải có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật.

Theo điều 12 Nghị định 95/2013/NĐ-CP, nếu vi phạm quy định về thương lượng tập thể, TƯLĐTT, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với NSDLĐ có một trong các hành vi sau đây:  Không gửi TƯLĐTT đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh; không trả chi phí cho việc thương lượng, ký kết, sửa đổi, bổ sung, gửi và công bố TƯLĐTT; không công bố nội dung của TƯLĐTT đã được ký kết cho NLĐ biết.

 Ngoài ra, phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với NSDLĐ động có một trong các hành vi sau đây: Không cung cấp thông tin về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh khi tập thể lao động yêu cầu để tiến hành thương lượng tập thể;  không tiến hành thương lượng tập thể để ký kết hoặc sửa đổi, bổ sung TƯLĐTT khi nhận được yêu cầu của bên yêu cầu thương lượng; phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với NSDLĐ thực hiện nội dung TƯLĐTT đã bị tuyên bố vô hiệu.".

Trong các quy định của Bộ Luật Lao động không quy định trực tiếp bắt buộc phải có TƯLĐTT hay không. Tuy nhiên, tại điều 12 Nghị định này lại quy định xử phạt hành chính khi không gửi TƯLĐTT đến cơ quan nhà nước về lao động cấp tỉnh, không công bố nội dung TƯLĐTT cho NLĐ biết. Như vậy, DN bắt buộc phải ký kết TƯLĐTT.

Phạm Duy Hiển – Trưởng ban Chính sách – Pháp luật

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Hit Counter