Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh


Ngày xuất bản: 07/09/2020 5:29:00 CH
Lượt đọc: 786

Thực hiện sự phân công chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố tại các xã trên địa bàn. Mặc dù nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn còn rất nặng nề, nhưng Liên đoàn Lao động thành phố đã xây dựng kế hoạch, bố trí thời gian hợp lý và phân công nhiệm vụ cho cán bộ chuyên trách, luôn sâu sát, bám nắm cơ sở, cùng cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể ở các xã, triển khai kịp thời, có hiệu quả nhiệm vụ ở các địa phương, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Đóng góp ngày công, kinh phí, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, làm đường hoa, đường điện sáng, xanh, sạch, đẹp; khu dân cư kiểu mẩu, đảm bảo vệ sinh, môi trường. Phát triển kinh tế nâng cao thu nhập, xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đồng thời chỉ đạo các CĐCS, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia, về cơ sở lao động giúp nhân dân làm đường giao thông, rảnh thoát nước, làm đường hoa, đường điện... Đến nay, đã có hàng ngàn ngày công của đoàn viên công đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới.
 
CNVCLĐ thành phố đang trồng tuyến đường hoa tại xã Minh Bảo
Từ những việc làm trên đã góp phần quan trọng, trong việc giúp các xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thành phố Yên Bái được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới, 3 xã Minh Bảo, Âu Lâu, Tuy Lộc được công nhận là nông thôn mới nâng cao, được cấp ủy, chính quyền và các địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Ghi nhận những thành tích của đoàn viên, CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn thành phố, trong thực hiện phong trào thi đua tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố tặng giấy khen cho 5 tập thể và 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
 
                    Đoàn viên Công đoàn, người lao động hưởng ứng cài đặt ứng dụng Bluezone
Công nhân viên chức lao động và tổ chức Công đoàn thành phố vui mừng, phấn khởi và trân trọng với những đóng góp của mình trong thời gian qua. Đây là động lực to lớn để CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua trong thời gian tới, nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn, thắt chặt mối liên minh giữa giai cấp Công nhân, Nông dân và đội ngũ trí thức trong sự nghiệp CNH, HĐH quê hương đất nước. Cũng trong dịp này LĐLĐ thành phố đã tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 và phối hợp với Viettell Yên Bái hướng dẫn đoàn viên công đoàn, người lao động cài cài đặt ứng dụng Bluezone.
Tin, ảnh: Bùi Mạnh Hùng - LĐLĐ thành phố

    

Tin khác:


Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Hit Counter