Tiêu chuẩn để xét “Lao động tiên tiến”

Câu hỏi:
 • Hỏi: Tôi là giáo viên nghỉ làm do ốm đau 14 ngày trong năm. Không vi phạm gì, cuối năm bình xét đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì có đạt lao động tiên tiến không?

 • Câu trả lời:
 •    

   Trả lời:

  Theo Điều 24 Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi năm 2013: 

  1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho cán bộ, công chức, viên chức đạt các tiêu chuẩn sau:

  a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;

  b) Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua;

  c) Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ;

  d) Có đạo đức, lối sống lành mạnh.

  Như vậy, bạn đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm chỉ là một tiêu chí của danh hiệu lao động tiên tiến. Để đạt được danh hiệu Lao động tiên tiến bạn cần đạt các tiêu chí còn lại, và phải lập hồ sơ đề nghị xét tặng.

  Hồ sơ xét danh hiệu thi đua (điều 84 Luật thi đua, khen thưởng), gồm:

  -  Văn bản đề nghị phong tặng danh hiệu thi đua;

  -  Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể;

  -  Biên bản bình xét thi đua;

  -  Chứng nhận của cơ quan quản lý có thẩm quyền đối với sáng kiến, đề tài trong trường hợp đề nghị danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”.

  Phạm Duy Hiển


 •  Các câu hỏi khác
 •        Các trường hợp mắc bệnh nan y được xem xét giải quyết hưởng BHXH một lần
 •        Chế độ tai nạn lao động
 •        Điểm mới của Luật Trẻ em năm 2016
 •        Nghỉ phép có phụ thuộc vào việc đóng BHXH?
 •        Tiêu chuẩn để xét “Lao động tiên tiến”
 • ĐẶT CÂU HỎI


    

  Thư viện Video

  Liên kết khác

  Các ca khúc về Công đoàn

  Lượt truy cập

  Free Hit Counter