Một nhiệm kỳ thành công, hướng về cơ sở “Vì lợi ích người lao động”
Ngày xuất bản: 16/11/2017 3:35:00 CH
Lượt xem: 1347

 YBĐT -Hiện nay, 100% xã, phường, cơ quan hành chính, sự nghiệp của thành phố có tổ chức công đoàn và công tác phát triển tổ chức công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp cũng đạt được những kết quả tích cực.

 

Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái tổ chức ký thỏa ước lao động tập thể.

Những năm qua, thành phố Yên Bái đã có nhiều cơ chế chính sách hợp lý, tạo môi trường thuận lợi cho các loại hình doanh nghiệp phát triển đa dạng về ngành nghề, thu hút, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động (NLĐ). Vì vậy, để nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố đã tăng cường các hoạt động hướng về cơ sở, chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp cho công nhân lao động (CNLĐ).

Đồng thời, chỉ đạo công đoàn cơ sở (CĐCS) phối hợp với chuyên môn, người sử dụng lao động xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ… tạo động lực cho phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương.
Điều đáng ghi nhận trong hoạt động của LĐLĐ thành phố giai đoạn 2012 - 2017 là đã xây dựng được hệ thống tổ chức CĐCS vững mạnh, đổi mới phương pháp hoạt động, thu hút đông đảo đoàn viên tích cực tham gia. Hiện nay, LĐLĐ thành phố đang quản lý, chỉ đạo hoạt động của 130 CĐCS, với tổng số 4.477 công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ).

 

Sự vững mạnh của tổ chức CĐCS thành phố còn thể hiện ở chỗ là địa phương có 100% xã, phường, cơ quan hành chính, sự nghiệp có tổ chức CĐ và công tác phát triển tổ chức CĐCS khối doanh nghiệp cũng đạt được những kết quả tích cực.

Thực hiện Chương trình "Năm phát triển đoàn viên 2016" do Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh phát động, mặc dù gặp không ít khó khăn như NLĐ thờ ơ không muốn tham gia tổ chức CĐ, song LĐLĐ thành phố đã thay đổi phương pháp tuyên truyền theo hướng ngày càng sâu sát cơ sở, tiếp cận NLĐ để hỏi thăm, trao đổi những mối quan tâm chung, trong đó có quyền lợi của họ trong doanh nghiệp, những mong muốn, đề xuất của NLĐ về tiền lương, thời giờ làm việc, điều kiện làm việc, hợp đồng lao động…

Sau khi phân tích, trao đổi, hầu hết NLĐ hiểu ra vấn đề, làm đơn xin gia nhập tổ chức CĐ để được bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của mình. Mặt khác, tiếp cận chủ sử dụng lao động nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, chia sẻ khó khăn, có văn bản làm việc hai bên; trong đó, có đề xuất của doanh nghiệp như: tuyển dụng lao động, làm cầu nối đến UBND xã, phường để tiếp cận xây dựng kế hoạch tuyển dụng, tổ chức các buổi tuyên truyền cho công nhân về chính sách, pháp luật, tác phong công nghiệp. 

Qua những hoạt động cụ thể, đã tạo thiện cảm cho người sử dụng lao động tin tưởng, thấy được vai trò tổ chức CĐ là đồng hành cùng doanh nghiệp, không phải chỉ đấu tranh đòi quyền lợi; từ đó, đồng ý tạo điều kiện để thành lập CĐCS. Kết quả trong 5 năm đã thành lập mới được 15 CĐCS, phát triển thêm 2.500 đoàn viên, vượt 150% kế hoạch tỉnh giao.
Cùng với xây dựng tổ chức CĐCS vững mạnh, việc thiết lập quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tạo tiền đề xây dựng và thúc đẩy đơn vị, doanh nghiệp phát triển bền vững luôn được LĐLĐ thành phố quan tâm, chú trọng. Trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả chức năng bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNLĐ trên cả hai phương diện: giúp NLĐ tự bảo vệ lợi ích hợp pháp khi bị xâm hại và thông qua tổ chức CĐ với tư cách là người đại diện CNLĐ.

Nhiệm kỳ 2012 - 2017, LĐLĐ thành phố đã tổ chức 9 lớp tuyên truyền phổ biến chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của CNVCLĐ mà Luật Lao động, Luật Viên chức, Luật Công chức, Luật bảo hiểm xã hội quy định tới 3.000 CNVCLĐ. LĐLĐ thành phố cũng đã tổ chức ký thỏa ước lao động tập thể với 2 doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn, đưa ra 4 nội dung có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật; hỗ trợ một tủ sách pháp luật và 1.000 tờ rơi tuyên truyền, phổ biến chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và Luật CĐ tới NLĐ tại Công ty TNHH Unico Global Yên Bái.

Phối hợp tổ chức thành công "Tháng Công nhân” hàng năm tại Khu Công nghiệp phía Nam và tại các doanh nghiệp. Qua 4 năm tổ chức "Tháng Công nhân” đã có 3.100 lao động thuộc 23 doanh nghiệp được thông tin về nội dung giao kết hợp đồng lao động theo quy định của Luật Lao động và được hướng dẫn đối thoại tại nơi làm việc.

 

Cùng đó, LĐLĐ thành phố còn phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố tổ chức tư vấn miễn phí cho 2.400 công nhân về chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, qua đó, nâng cao nhận thức cho CNVCLĐ về pháp luật lao động. Bản thân người lao động đã tự bảo vệ lợi ích ngay từ khi giao kết hợp đồng lao động với chủ doanh nghiệp. Khi lợi ích hợp pháp bị xâm hại CNVCLĐ đều thực hiện đúng trình tự giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật...

Để không ngừng nâng cao năng lực, bản lĩnh cho đội ngũ cán bộ CĐ tham gia quản lý và bảo vệ lợi ích hợp pháp cho CNVCLĐ, năm 2015 và 2016, LĐLĐ thành phố còn tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 86 lượt cán bộ CĐCS doanh nghiệp. Đồng thời, vừa chủ động, vừa tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, thanh tra thực hiện chế độ chính sách và công tác an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở. Năm 2016, phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố đã kiểm tra 7 doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội kéo dài, làm phương hại đến lợi ích NLĐ khi ốm đau, thai sản... 

Đặc biệt, thực hiện Chủ đề "Năm vì lợi ích đoàn viên” 2017, trong chuỗi các hoạt động của "Tháng Công nhân”, LĐLĐ thành phố đã phối hợp Công ty TNHH Hòa Bình tổ chức Chương trình "Bảo dưỡng, bảo trì miễn phí” cho 1.500 xe máy của CNLĐ Khu Công nghiệp Âu Lâu và trao 2 nhà mái ấm CĐ. Với phương châm hoạt động luôn hướng về cơ sở, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chăm lo đời sống cho CNVCLĐ đã tạo động lực cho Phong trào thi đua "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” ở mỗi cơ quan, doanh nghiệp, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương. 
Cùng với đó, các cuộc vận động: "Từ tấm lòng đến tấm lòng”, "Tình thương và trách nhiệm”, "Mái ấm CĐ” được triển khai mạnh mẽ và có sức lan tỏa trong toàn hệ thống tổ chức CĐ và xã hội. Từ đó, đã hỗ trợ 170 triệu đồng từ Quỹ "Tấm lòng vàng” giúp 6 gia đình đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn làm nhà ở; các CĐCS đã thăm hỏi 450 NLĐ ốm đau, với tổng số tiền 108 triệu đồng…; mỗi dịp tết Nguyên đán hàng năm, LĐLĐ thành phố tổ chức thăm hỏi 150 gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 60 triệu đồng, hỗ trợ 75 công nhân tiền tàu xe về quê ăn tết với mức 200.000 đồng/ người…; phối hợp với các nhà thiện nguyện ở Hà Nội trao 530 suất quà cho công nhân và các hộ nghèo, hộ chính sách với tổng số tiền 159 triệu đồng…
Từ việc tăng cường các hoạt động hướng về cơ sở, chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp cho CNLĐ, chỉ đạo CĐCS phối hợp với chuyên môn và người sử dụng lao động xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ đã làm tăng thêm sự tin tưởng, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua lao động giỏi trong CNVCLĐ thành phố. Qua đó, đã có nhiều tập thể, cá nhân trở thành điển hình tiên tiến; trong nhiệm kỳ, LĐLĐ thành phố vinh dự được tặng 4 cờ thi đua xuất sắc toàn diện và nhiều tập thể, cá nhân được các cấp, các ngành tặng bằng khen, giấy khen.

Những thành tích đó, chính là tiền đề để LĐLĐ thành phố tiếp tục lãnh đạo đưa phong trào CNVCLĐ nhiệm kỳ 2017 - 2022 tiếp tục hiệu quả, đi vào chiều sâu. Trong đó, tập trung triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Tổng LĐLĐ Việt Nam tới CNVCLĐ. Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình hành động của các cấp CĐ về thực hiện Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá X về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", triển khai thực hiện tốt chủ đề hàng năm. 

Tiếp tục phối hợp có hiệu quả với các ngành chức năng về công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội. Tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ; tăng cường phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra về thực hiện chế độ chính sách, giải quyết việc làm cho CNVCLĐ; trong đó, đặc biệt quan tâm đến giải quyết chế độ tiền lương, tiền công, đóng nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, công tác bảo hộ lao động cho CNLĐ trực tiếp tại các doanh nghiệp; chủ động kiểm tra, giám sát việc ký và thực hiện thoả ước lao động tập thể, hợp đồng lao động, xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; tiếp tục vận động đoàn viên CĐ tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện do các cấp, ngành phát động, kịp thời thăm hỏi, trợ cấp những CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Sau một nhiệm kỳ thành công, Đại hội Công đoàn thành phố Yên Bái lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022 tiếp tục xác định mục tiêu "Tập trung hướng về cơ sở, thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ...”. Tin tưởng rằng, với những thành tích đạt được sẽ tạo đà đưa phong trào CNVCLĐ của thành phố vươn tới những tầm cao mới, đóng góp tích cực vào xây dựng thành phố Yên Bái ngày càng phát triển, trở thành đô thị loại II trước năm 2020.


Phan Tiến Thạch (Chủ tịch LĐLĐ thành phố Yên Bái)

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Hit Counter