Vai trò của công đoàn trong tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động
Ngày xuất bản: 04/07/2018 8:11:00 SA
Lượt xem: 2212

 Kết quả tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động trong thời gian qua của Công đoàn tỉnh Yên Bái đã khẳng định được vị thế của tổ chức Công đoàn luôn là động lực thúc đẩy trong sự phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

Đoàn viên, công nhân lao động thành phố được tư vấn pháp luật lao động

Ngay từ đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình, quy chế phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra tỉnh, Đảng ủy khối doanh nghiệp, Ban quản lý các khu công nghiệp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái… trong đó nội dung quan trọng được quan tâm, đôn đốc chỉ đạo thực hiện đó là phối hợp tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Chính vì vậy số lượng đợt, số vụ, số cơ quan, đơn vị doanh nghiệp được kiểm tra, giám sát tăng lên; chất lượng kiểm ra, giám sát đạt hiệu quả thiết thực. Chỉ tính riêng 3 năm, từ  2015 đến 2018, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với Sở LĐTB&XH, BHXH tỉnh, Sở Y tế, Sở công thương, Sở Xây dựng, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh và Mặt trận Tổ quốc tỉnh thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát về việc thực hiện pháp luật lao động tại trên 100 đơn vị, doanh nghiệp về các nội dung có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người lao động như: Lao động, việc làm, giao kết và thực hiện Hợp đồng lao động, việc nợ đọng và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chế độ trợ cấp thôi việc, công tác an toàn,vệ sinh lao động, việc tổ chức thương lượng tập thể, ký kết Thỏa ước lao động tập thể, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, kỷ luật lao động, giải quyết tranh chấp lao động… Qua kiểm tra đã phát hiện trên 550 lỗi vi phạm pháp luật về lao động, trên 300 lỗi vi phạm được Liên đoàn Lao động tỉnh là Thành viên đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát trực tiếp tư vấn, nhắc nhở, giải thích, hướng dẫn cơ sở sửa chữa kịp thời; trên 600 kiến nghị yêu cầu doanh nghiệp sửa lỗi trong đó có 12 nội dung hay xảy ra vi phạm được Liên đoàn Lao động tỉnh trực tiếp ban hành văn bản chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn, doanh nghiệp tìm biện pháp nhanh chóng khắc phục để thực hiện quyền và lợi ích của người lao động; 11 nội dung kiến nghị lên cơ quan nhà nước sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động năm 2012, 19 ý kiến đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham gia sửa đổi bổ sung pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và một số văn bản khác cho phù hợp với thực tiễn hoạt động của từng đơn vị, doanh nghiệp.

Sau thanh tra, kiểm tra, giám sát, nhiều người lao động trước đây đang bị vi phạm về quyền và chế độ, chính sách nay được thực hiện như: Chế độ trợ cấp thôi việc, tiền lương, tai nạn lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được bảo đảm, quan hệ lao động tại doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, công nhân lao động phấn khởi, hăng say lao động sản xuất và ngày càng tin tưởng vào tổ chức công đoàn. Người sử dụng lao động đã nhận thấy khả năng am hiểu pháp luật và trách nhiệm với người lao động của cán bộ công đoàn; các ngành nhìn nhận về vai trò của tổ chức Công đoàn ngày càng tích cực hơn. Cũng từ thanh tra, kiểm tra, giám sát đã phát hiện được một số tồn tại, yếu kém: Ý thức chấp hành pháp luật lao động của không ít người sử dụng lao động còn hạn chế, thiếu quan tâm tới người lao động; quản lý của Nhà nước về pháp luật lao động ở một số nơi chưa được thường xuyên, đầy đủ; một số Cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quan tâm đến việc chỉ đạo thực hiện pháp luật lao động tại một số doanh nghiệp; nhiều quy định của pháp luật lao động chưa phù hợp với thực tiễn, khó thực hiện dẫn đến dễ vi phạm... Để khắc phục tình trạng này ngoài việc nâng cao hiệu quả của việc tham gia kiểm tra, giám sát, công đoàn cần tăng cường tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho người sử dụng lao động và người lao động, đồng thời Nhà nước phải có chế tài đủ mạnh, đủ sức răn đe những đơn vị, doanh nghiệp cố tình vi phạm pháp luật lao động.

Một số kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ vừa qua đã minh chứng cho vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho công nhân, viên chức và người lao động; là động lực thúc đẩy mọi sự phát triển của xã hội, góp phần vào công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa và sự phát triển của tỉnh.

Thịnh Văn Thiết (Ban Chính sách - Pháp luật)

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Hit Counter