Nội dung tìm kiếm:

Số/Ký hiệu văn bản Tiêu đề/Trích yếu
SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
11/HD-LĐLĐ 23/09/2015 Hướng dẫn xây dựng dự toán thu chi tài chính công đoàn năm 2016 và báo cáo quyết toán thu chi tài chính công đoàn năm 2015 Tải về
Ban tai chính 03/09/2015 Bảng biểu Tải về
Ban tai chính 02/09/2015 Hướng dẫn nghiệp vị tai chinh công đoàn Tải về
Ban tai chinh 03/09/2015 những nội dung cơ ban về tai chinh công đoàn cấp trên cơ sở Tải về

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Website Hit Counter