Nội dung tìm kiếm:

Số/Ký hiệu văn bản Tiêu đề/Trích yếu
1-10 of 19<  1  2  >
SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
24/KH-LĐLĐ 27/4/2022 Kế hoạch Tổ chức đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023-2028 Tải về
02/CTHĐ-LĐLĐ 13/12/2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02 của Bộ chính trị về "Đổi mới và tổ chức hoạt động của CĐVN trong tình hình mới" Tải về
04/NQ-LĐLĐ 21/07/2021 Nghị quyết hội nghị lần thứ 11 BCH LĐLĐ tỉnh Yên Bái khóa XIX về nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát ở các cấp công đoàn giai đoạn 2021-2025 Tải về
67/KH-LĐLĐ 29/07/2021 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 40-NQ/TU ngày 24/5/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chưc đoàn thể chính trị xã hội các cấp tỉnh Yên Bái Giai đoạn 2021-2025 Tải về
46/LĐLĐ-TC 01/03/2016 V/v tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
54/KH-LĐLĐ 11/09/2015 Tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho Chủ tịch công đoàn cơ sở khối Hành chính - Sự nghiệp năm 2015 Tải về
158/QĐ-LĐLĐ 28/08/2015 Quyết định về việc Ban hành quy định cán bộ công đoàn chuyên trách tham gia sinh hoạt và hoạt động tại các loại hình công đoàn cơ sở Tải về
184/QĐ-LĐLĐ 08/10/2015 Quyết định ban hành Quy định về hồ sơ, quản lý và lưu trữ hồ sơ của công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở Tải về
07/HD-LĐLĐ 05/08/2015 Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở Tải về
06/HD-LĐLĐ 05/08/2015 Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở Tải về

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Website Hit Counter