Công đoàn cơ sở khối Thị ủy Nghĩa Lộ: Tích cực tham mưu giúp BTV Thị uỷ lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.


Ngày xuất bản: 04/03/2016 12:36:10 SA
Lượt đọc: 3584

 

Đoàn viên công đoàn tham gia đầy đủ các hội nghị quán triệt Nghị quyết của Đảng góp phần thực hiện tốt công tác tham mưu lãnh đạo của Ban thường vụ Thị ủy

Thực hiện công tác tham mưu giúp thị ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, vận động quần chúng nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Thời gian qua, công đoàn khối thị ủy Nghĩa Lộ đã làm tốt công tác vận động cán bộ công chức tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ công tác được giao, chủ động tích cực tham mưu với Ban thường vụ, Thường trực Thị uỷ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ Thị xã theo tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh. Làm tốt công tác tham mưu giúp Thị uỷ tổ chức học tập quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, xây dựng chương trình hành động đưa Nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào cuộc sống; tham mưu giúp cấp uỷ chỉ đạo các chương trình tổ chức đại hội cấp cơ sở ở địa phương và đại hội đảng bộ thị xã lần thứ XIII, đại hội đảng bộ Tỉnh Yên Bái lần XVIII; tham mưu giúp Thị uỷ trong thực hiện khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng đảng hiện nay" và thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị tiếp tục tạo được sự chuyển biến về nhận thức và hành động làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 Ông Nguyễn Xuân Dũng – Phó chủ tịch công đoàn khối thị ủy Nghĩa Lộ cho biết: Trong những năm qua công đoàn khối thị ủy cũng đã làm tốt công tác tham mưu giúp Thị uỷ chỉ đạo công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, kết nạp đảng viên mới, góp phần giữ nghiêm kỷ luật Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Tham mưu giúp Thị uỷ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, vận động quần chúng nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hoá, xây dựng đời sống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo đoàn kết dân tộc, tôn giáo, phát huy dân chủ về mọi mặt.

Ngoài ra, Ban chấp hành công đoàn khối Thị ủy Nghĩa Lộ đã phối hợp với thủ trưởng các cơ quan trong khối bố trí cho 100% cán bộ công chức, viên chức (CNCC – VC) tham gia học tập quán triệt đầy đủ các Nghị quyết hội nghị lần thứ 10, thứ 11, thứ 12 (khoá XI) của BCH TW Đảng; phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản, nhất là những vấn đề liên quan đến tổ chức công đoàn, người lao động. Tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền về biển đảo. Hưởng ứng các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho đội ngũ đoàn viên, CNVC-LĐ thực hiện các công việc có hiệu quả, ý nghĩa, phục vụ thiết thực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của thị xã để chào mừng Đại hội Đảng các cấp và hưởng ứng tháng Công nhân năm 2015. Cử công đoàn viên tham gia các hoạt động phục vụ, chào mừng Hội xòe khai mạc Tuần lễ văn hóa du lịch Mường Lò 2015 và khởi công nhà máy may Chiến Thắng Nghĩa Lộ. Tích cực thực hiện khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khoá XI) về"Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng đảng hiện nay"; Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, kiểm tra, nắm bắt tình hình thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tập trung vào chủ đề năm 2015 về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh". Do đó nhận thức chính trị, tư tưởng của đoàn viên được nâng cao, vững vàng về quan điểm, tinh thần phấn khởi tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong thời gian tới, công đoàn khối Thị ủy Nghĩa Lộ sẽ tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động. Chủ động phối hợp với chính quyền đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ công chức; tổ chức tốt các phong trào thi đua, động viên đoàn viên tích cực công tác với chất lượng hiệu quả cao, góp phần cùng cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tham mưu giúp cấp uỷ Thị xã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng bộ Thị xã trong sạch vững mạnh.

Phấn đấu 100% gia đình cán bộ công chức đạt gia đình văn  hoá, 6/6 cơ quan đạt tiêu chuẩn đơn vị văn hoá, xây dựng công đoàn cơ sở giữ vững đạt danh hiệu là đơn vị vững mạnh xuất sắc, trong đó 100% đoàn viên xếp loại xuất sắc, 4/4 tổ công đoàn lao động giỏi./.

Bài, ảnh: Xuân Thắng – Thùy Hương

Đài TT – TH Thị xã Nghĩa Lộ

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Website Hit Counter