Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình hoàn thành các chỉ tiêu theo Chương trình hành động 190-CTr/TU của Tỉnh ủy Yên Bái


Ngày xuất bản: 15/08/2020 6:34:00 SA
Lượt đọc: 953

Theo Kế hoạch số 04/KH-LĐLĐ ngày 17/01/2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình được giao 06 chỉ tiêu thực hiện Chương trình hành động 190-CTr/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái. Đến thời điểm hiện tại, Liên đoàn Lao động huyện đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu được giao theo Chương trình hành động 190-CTr/TU với tinh thần đồng thuận cao, về đích sớm.
Cán bộ chuyên trách Liên đoàn lao động huyện thường xuyên họp bàn, tìm giải pháp triển khai thực hiện Chương trình 190-CTr/TU của Tỉnh ủy Yên Bái
Bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ, Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình đã sớm xây dựng kế hoạch, tìm các giải pháp và nỗ lực triển khai thực hiện. Đến ngày 14/8/2020, Liên đoàn Lao động huyện đã hoàn thành 5/6 chỉ tiêu, còn 01 chỉ tiêu chưa đến thời điểm đánh giá nhưng đã vượt tiến độ. Cụ thể là thành lập 4/4 công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước, đạt 100%; phát triển mới 134/120 đoàn viên khu vực ngoài Nhà nước, đạt 111,7%; phối hợp kiểm tra đảm bảo chính sách Bảo hiểm xã hội cho người lao động tại 01/01 doanh nghiệp, đạt 100%; đăng ký và trực tiếp xây dựng 01/01 công trình, phần việc chào mừng Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh, đạt 100%; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, giúp đỡ 01/01 hộ đoàn viên thoát nghèo năm 2020, đạt 100%; giới thiệu được 87/110 đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng, đạt 79,1%, vượt tiến độ so với kế hoạch.

                                        Tin, ảnh: Hồng Hương - LĐLĐ huyện Yên Bình 

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Hit Counter