Nhìn ra tỉnh bạn: Cần có chính sách cho cán bộ UBKT công đoàn


Ngày xuất bản: 07/10/2015 3:57:15 SA
Lượt đọc: 5386

 Trong thời gian qua, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) CĐ các cấp trong tỉnh Hưng Yên thực hiện được 583 cuộc kiểm tra tài chính CĐ. Số tiền kiến nghị truy thu về CĐ các cấp là trên 2 tỉ đồng, số truy thu được về các cấp CĐ là hơn 1,43 tỉ đồng.

 Từ thực tế thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tài chính CĐ cho thấy, công tác kiểm tra tài chính CĐ những năm gần đây có những chuyển biến tích cực, số lượng và chất lượng các cuộc kiểm tra qua các năm dần được nâng lên. Dẫu vậy, công tác kiểm tra tài chính CĐ còn gặp không ít khó khăn trong quá trình thực hiện, chủ yếu là đối với các DN ngoài nhà nước; chưa có chế tài cụ thể để xử lý đối với những đơn vị không thực hiện nghiêm túc việc trích nộp 2% kinh phí CĐ; chưa có quy định rõ ràng về sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc chỉ đạo các đơn vị chấp hành pháp luật.

Theo tôi, từ thực tế thực hiện nhiệm vụ kiểm ra tài chính CĐ, qua đó để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra tài chính CĐ của UBKT CĐ các cấp, các cấp CĐ cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp như đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết 06b ngày 3.8.2015 của BCH Tổng LĐLĐVN về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động UBKT. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết với chỉ tiêu số lượng cụ thể. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban thường vụ, chủ tịch CĐ các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động UBKT CĐ; nâng cao vai trò của UBKT CĐ các cấp trong việc tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tài chính CĐ; tăng cường về số lượng và nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm nguyên tắc và quy trình kiểm tra; tiếp tục kiện toàn, củng cố UBKT CĐ các cấp, đồng thời tăng cường việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra về cả số lượng và chất lượng, cũng như cơ chế, chính sách đối với cán bộ làm công tác kiểm tra.

(Theo Báo Lao động)

 

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Hit Counter