Không để đơn thư tồn đọng, vượt cấp


Ngày xuất bản: 07/08/2015 6:58:46 SA
Lượt đọc: 10134

 YBĐT - Đi đôi với triển khai nhiều hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng cho người lao động, trong những tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo công tác kiểm tra với các cấp công đoàn. Trong đó, tập trung vào 3 nội dung chính: Kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, chỉ thị, nghị quyết của công đoàn; kiểm tra tài chính - tài sản công đoàn và công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

 

Công nhân Công ty TNHH Yên Phú (Yên Bình) trong dây chuyền

sản xuất bao bì.

 

 

Ngay từ đầu năm, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) LĐLĐ tỉnh đã tham mưu với Thường trực LĐLĐ tỉnh xây dựng, triển khai chương trình kiểm tra thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2015 tới các công đoàn ngành, LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc LĐLĐ tỉnh; ban hành công văn chỉ đạo các đơn vị xây dựng chương trình kiểm tra năm 2015; chỉ đạo UBKT công đoàn các cấp tiến hành kiểm tra đồng cấp năm 2015... Qua đó, 100% UBKT công đoàn trực tiếp cấp trên cơ sở đã xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra năm 2015 và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra theo chương trình đề ra.

Về kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm, UBKT công đoàn các cấp đã tiến hành kiểm tra 1.248 đơn vị, trong đó có 906 cuộc kiểm tra đồng cấp, kiểm tra cấp dưới 355 đơn vị. Đồng thời, UBKT LĐLĐ tỉnh đã tiến hành phúc tra kết luận kiểm tra năm 2014 tại 4 đơn vị thuộc LĐLĐ huyện Mù Cang Chải; kiểm tra việc chấp hành Điều lệ tại 12 đơn vị thuộc LĐLĐ huyện Yên Bình, LĐLĐ huyện Trấn Yên. Cùng với đó, UBKT LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành, công đoàn viên chức cũng tiến hành kiểm tra tại 564 đơn vị. Trong đó, 4 cuộc kiểm tra đồng cấp, 161 cuộc kiểm tra CĐCS và 399 cơ sở tự tiến hành kiểm tra...

Qua kiểm tra cho thấy, các cấp công đoàn đã chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các chỉ thị, nghị quyết, các quy định của tổ chức công đoàn; cơ bản thực hiện các chương trình hoạt động năm 2015 do LĐLĐ tỉnh chỉ đạo. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm, công tác kiểm tra đồng cấp còn ít, việc tự kiểm tra ở những đơn vị không có UBKT còn yếu. Về tài chính - tài sản công đoàn, qua kiểm tra còn một số CĐCS xã, phường, doanh nghiệp còn chậm, thậm chí chưa nộp kinh phí công đoàn; một số đơn vị vẫn sử dụng các văn bản của Tổng Liên đoàn từ những năm 2013 trở về trước trong quy chế chi tiêu nội bộ; có đơn vị chưa duyệt quyết toán tài chính của cơ sở năm 2014, chưa giao kế hoạch thu, chi tài chính công đoàn năm 2015.

Với công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, văn phòng UBKT luôn duy trì lịch tiếp đoàn viên, công nhân viên chức, lao động. Trong 6 tháng qua, đã tiếp 9 lượt công dân đến khiếu nại, nhận 10 đơn thư khiếu nại, kiến nghị. Đơn vị đã giải quyết và tham gia giải quyết 4 đơn, thư, chuyển cơ quan chức năng giải quyết 6 đơn, thư. Ngoài ra, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở còn tiếp 24 lượt đoàn viên đến xin tư vấn và khiếu nại.

Nổi bật là UBKT LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với Công đoàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn xác minh 3 đơn kiến nghị của tập thể người lao động tại Công ty cổ phần Chè Văn Hưng và phát hiện 68 lao động chưa được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế từ năm 2013, 2014. Qua đó, UBKT đã tham mưu với Thường trực LĐLĐ tỉnh tổ chức đối thoại giữa LĐLĐ tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, BHXH tỉnh, BHXH huyện Yên Bình, Công đoàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn với Ban giám đốc, Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Chè Văn Hưng. Qua đó, đến hết tháng 5/2015, Công ty cổ phần Chè Văn Hưng đã giải quyết cho 48 người lao động được hưởng chế độ BHXH.

Mặc dù các đơn vị đã thực hiện khá đầy đủ những nhiệm vụ được giao, nhưng qua kiểm tra đã cho thấy những tồn tại, hạn chế của các cấp công đoàn như: công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật cho đoàn viên và người lao động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở vẫn chủ yếu bằng văn bản chỉ đạo, chưa tổ chức triển khai bằng những hội nghị chuyên đề; việc thu kinh phí công đoàn còn thấp, có LĐLĐ huyện chưa duyệt quyết toán kinh phí công đoàn năm 2014, dự toán năm 2015; công tác kiểm tra chưa được thực hiện nhiều, đặc biệt có công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chưa tiến hành kiểm tra, nhất là kiểm tra chuyên đề...

Theo ông Nhâm Trung Hiếu - Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh, trong thời gian tới, UBKT công đoàn các cấp cần tăng cường theo dõi, nghiên cứu, xử lý thông tin, kịp thời tổ chức kiểm tra khi thấy tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, nghị quyết, các quy định của công đoàn, cũng như có dấu hiệu lãng phí trong chi tiêu tài chính công đoàn; tăng cường kiểm tra việc thu, nộp đoàn phí, kinh phí công đoàn, đặc biệt trong khu vực sản xuất, kinh doanh; duy trì tốt lịch tiếp đoàn viên, công nhân viên chức, lao động, tiếp nhận đơn, thư, nhất là chủ động tham mưu với Ban Chấp hành LĐLĐ và ngành chức năng giải quyết những vụ việc liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức, lao động, tránh tình trạng đơn thư tồn đọng và vượt cấp.

Thành Trung

(theo Báo Yên Bái)

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Hit Counter