LĐLĐ huyện Mù Cang Chải tổ chức hội nghị tập huấn triển khai và hướng dẫn thi hành điều lệ công đoàn Việt Nam khóa XII năm 2020.


Ngày xuất bản: 14/09/2020 4:11:00 CH
Lượt đọc: 388

Sáng ngày 14/9/2020, LĐLĐ huyện Mù Cang Chải tổ chức hội nghị tập huấn triển khai và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII năm 2020. 
Toàn cảnh buổi tập huấn
Tại lớp tập huấn, 128 đại biểu của 64 công đoàn cơ sở trong toàn huyện đã được triển khai các nội dung của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Trong đó tập trung vào những quy định về công tác đoàn viên và Công đoàn cơ sở; nguyên tắc, hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp Công đoàn; quy định về cán bộ, bổ sung BCH Công đoàn và các chức danh của BCH; khen thưởng, kỷ luật cán bộ Công đoàn; quy định về công tác nữ công, tài chính và kiểm tra, giám sát... nghiên cứu một số điểm mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII.
Thông qua Hội nghị tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở đã được trang bị những kiến thức mới về Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, giúp đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn, góp phần phát huy tốt hơn vai trò bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tăng cường hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở trong thời gian tới, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Mạnh Cường 

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Hit Counter