Ủy Ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện 100% kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 về Điều lệ Công đoàn Việt Nam và thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước và Công đoàn


Ngày xuất bản: 20/07/2021 12:33:00 CH
Lượt đọc: 740

Trong tháng 6 và tháng 7/2021, Ủy Ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh đã tiến hành 04 cuộc kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và thực hiện Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn và quy định của Đảng, Nhà nước đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, đạt 100% kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 về Điều lệ Công đoàn Việt Nam và thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước và Công đoàn.

Đồng chí Nguyễn Chương Phát, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra kết luận tại LĐLĐ huyện Mù Cang Chải

Ủy Ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại Liên đoàn Lao động huyện Mù Cang Chải và Liên đoàn Lao động huyện Văn Yên; giám sát thực hiện điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn và quy định của Đảng, Nhà nước đối với Công đoàn Viên chức tỉnh và Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái.

Nội dung kiểm tra tập trung việc triển khai, thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2021; công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS), xây dựng CĐCS vững mạnh; tình hình thực hiện pháp luật lao động, pháp luật BHXH; công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động trong trong tình hình dịch Covid-19; công tác tiếp công dân giải quyết đơn thư... Qua kiểm tra cơ bản chấp hành đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam, chỉ thị, nghị quyết và các quy định của công đoàn; triển khai kế hoạch kịp thời, đầy đủ; tham gia tích cực với chính quyền, chuyên môn đồng cấp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động. Tuy nhiên, một số CĐCS chưa thực hiện tốt quy chế hoạt động, chế độ thông tin báo cáo chưa kịp thời, sinh hoạt định kỳ chưa đầy đủ; chất lượng một số cuộc kiểm tra đồng cấp chưa cao, lưu trữ hồ sơ chưa khoa học.

 Nội dung giám sát việc khắc phục các kết luận kiểm tra và việc chấp hành Điều lệ; giám sát chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng Covid-19 và thiên tai năm 2020 trong dịp tết Tân Sửu 2021... Ngoài ra, còn giám sát việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn đồng cấp. Qua giám sát, công đoàn các cấp đã tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đúng quy định trong Điều lệ và quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, cơ bản đã khắc phục kịp thời các tồn tại hạn chế và kiến nghị của Đoàn kiểm tra; công đoàn đã phối hợp tốt với chính quyền đồng cấp triển khai công tác ATVSLĐ, đảm bảo điều kiện cho người lao động khi dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát. Tuy nhiên, việc khắc phục các kiến nghị, kết luận kiểm tra có việc chưa dứt điểm, triệt để; số lượng và chất lượng công tác giám sát của công đoàn cấp dưới vẫn còn hạn chế.

Đồng chí Phan Huy Cường, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra kết luận tại LĐLĐ huyện Văn Yên

Kết luận tại các cuộc kiểm tra, giám sát các đồng chí Trưởng đoàn đã kết luận và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm các đơn vị cần nghiêm túc thực hiện trong thời gian tới: UBKT công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tiếp tục chủ động tham mưu, tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn cùng cấp và cấp dưới, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2021; Thường xuyên theo dõi, nắm bắt, phát hiện những biểu hiện vi phạm Điều lệ công đoàn như vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; quy trình sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ; quản lý sử dụng tài chính công đoàn..., kịp thời tổ chức kiểm tra khi thấy tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm; Tập trung kiểm tra việc trích, nộp đoàn phí, kinh phí công đoàn khối sản xuất kinh doanh; kiểm tra chi tiêu, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn theo quy định; công tác quản lý, sử dụng, vận động ủng hộ các loại quỹ xã hội từ thiện; tiếp tục thực hiện kiểm tra, giám sát chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 trong đợt bùng phát dịch trong năm 2021; Tập trung giám sát tập thể Ban Chấp hành, ủy viên Ban Chấp hành, cán bộ công đoàn cùng cấp và cấp dưới trong việc tổ chức thực hiện Điều lệ Công đoàn, Nghị quyết và các quy định, quy chế của tổ chức công đoàn, các quy định của Đảng và Nhà nước; giám sát việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra ở cấp mình và cấp cơ sở…

Thanh Xuân

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Hit Counter