Công đoàn Yên Bái cùng đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động phát huy vai trò góp phần hoàn thành các mục tiêu chung của tỉnh


Ngày xuất bản: 27/04/2019 4:34:00 CH
Lượt đọc: 8409

Những năm qua, các cấp công đoàn Yên Bái đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động bám sát các nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ sở, quán triệt lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền, tăng cường phối hợp, giúp đỡ các tổ chức đoàn thể khác; tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác công đoàn và phong trào công nhân, viên chức lao động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra, phát huy mạnh mẽ vai trò của đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế cũng như trong xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Chương Phát – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái tặng quà cho thân nhân CNVCLĐ phải điều trị tại Bệnh viện đêm giao thừa 2019, kịp thời động viên CNVCLĐ yên tâm công tác

Cùng với sự lớn mạnh của phong trào CNVCLĐ và Công đoàn trong cả nước, tổ chức công đoàn tỉnh Yên Bái cũng không ngừng lớn mạnh và phát triển. Từ năm 1944 với hình thức ban đầu là Hội Ái hữu đề - pô xe lửa Yên Bái, đến ngày 28/7/1947 tổ chức Công đoàn tỉnh Yên Bái được thành lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, ban đầu mới có 5-6 tổ chức công đoàn cơ sở, đến nay Công đoàn tỉnh Yên Bái đã có 987 CĐCS với 40.701 đoàn viên công đoàn trong tổng số 42.488 CNVCLĐ ở các đơn vị có tổ chức công đoàn. CNVCLĐ có mặt trong mọi lĩnh vực xã hội, ở tất cả các thành phần kinh tế, trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, góp phần quan trọng trong sự phát triển chung của tỉnh. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào các cấp công đoàn của tỉnh Yên Bái và đội ngũ CNVCLĐ cũng luôn vượt lên mọi khó khăn, thử thách, vững vàng đứng trên lập trường của giai cấp công nhân. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã phát huy sức mạnh nội sinh và truyền thống anh hùng của giai cấp công nhân Việt Nam, luôn thực hiện có hiệu quả 3 chức năng của tổ chức Công đoàn: Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho công nhân, viên chức, lao động lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhận thức rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; Coi trọng chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, quan tâm đến việc thực hiện chế độ chính sách có liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động như tiền lương, tiền thưởng, đời sống, việc làm, việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động; Tham gia có hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển nhanh và bền vững.

Đồng chí Ngô Hồng Hạnh – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh tặng quà cho công nhân lao động là người dân tộc thiểu số thuộc LĐLĐ thị xã Nghĩa Lộ nhân dịp Tết sum vầy 2019

Những năm qua, với những nỗ lực phấn đấu của công đoàn các cấp và đội ngũ công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh đã vượt khó, kiên trì đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần đạt được những kết quả quan trọng về mọi mặt, góp phần hoàn thành thành các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội an ninh - quốc phòng  của tỉnh. Kết quả được thể hiện rõ nét trên các mặt sau:

Công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên và người lao động được đẩy mạnh thực hiện, tập trung vào tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, pháp luật lao động; đặc biệt là việc thực hiện tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Các hoạt động Tháng công nhân, Tết sum vầy, phong trào thể dục, thể thao, văn nghệ được tổ chức sâu rộng, nền nếp với nhiều nội dung thiết thực đối với quyền lợi của đoàn viên, lao động. Phương thức tuyên truyền được đổi mới như phối hợp với Báo, Đài địa phương và trung ương, thông qua Trang thông tin điện tử của Liên đoàn Lao động tỉnh, tuyên tryền trực tiếp,... đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên được kiện toàn và phát huy. Hầu hết đoàn viên và người lao động đều được tuyên truyền tạo nên sự chuyển biến về nhận thức, ổn định về tư tưởng chính trị, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền, tích cực học tập, rèn luyện, lao động sản xuất, kinh doanh góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, của tỉnh.

Công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của đoàn viên và người lao động được thực hiện ngày càng hiệu quả. Các chế độ, chính sách của đoàn viên, người lao động như lương, bảo hiểm, an toàn, vệ sinh lao động... được đảm bảo thông qua việc giám sát, thương lượng, ký và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, đối thoại ở nơi làm việc, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Hàng năm, phối hợp thực hiện hàng chục cuộc kiểm tra, giám sát; đã có hàng trăm đoàn viên, lao động được tổ chức công đoàn bảo vệ quyền lợi. Việc tư vấn pháp luật cho đoàn viên, người lao động được chú trọng, mỗi năm cũng có hàng trăm trường hợp được tư vấn pháp luật. Công tác từ thiện xã hội tuyên truyền, vận động rộng rãi trong đoàn viên, lao động; kết quả tham gia ủng hộ xây dựng các loại quỹ do Trung ương, do tỉnh phát động như "Ngày vì người nghèo", "Đền ơn đáp nghĩa", "Bảo trợ trẻ em", quỹ "Tấm lòng vàng" đều đạt kết quả cao. Trong 5 năm vừa qua đã có 3.500 lượt đoàn viên, lao động có hoàn cảnh khó khăn được thăm hỏi với số tiền là 1,3 tỷ đồng; 66 nhà "Mái ấm công đoàn" được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa với 1,63 tỷ đồng; 236 nữ công nhân lao động nghèo được vay vốn hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, với số tiền 2,4 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lan – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng quà cho đoàn viên Công đoàn Viên chức tỉnh có hoàn cảnh khó khăn

Phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ được đẩy mạnh thực hiện, trọng tâm là các phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" được triển khai sâu rộng trong đoàn viên, lao động; công tác thi đua, khen thưởng được tổ chức nền nếp đã đạt được kết quả quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn tập trung vào các doanh nghiệp ngoài nhà nước, các công đoàn còn nhiều mặt yếu kém. Công tác phát triển đoàn viên được quan tâm hàng đầu, trong đó trú trọng đến các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. 5 năm gần đây, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã thành lập mới được 118 CĐCS, kết nạp mới 8.137 đoàn viên. Hàng năm, công đoàn cơ sở vững mạnh đạt tỷ lệ cao. Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Nghị quyết 08 về nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở, với nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả như phong trào "3 có, 3 không"; xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá, xếp loại các ban nghiệp vụ thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; thống nhất hệ thống hồ sơ, sổ công đoàn để quản lý trong toàn hệ thống. Đội ngũ cán bộ công đoàn được tăng cường bồi dưỡng, luân chuyển, thi cán bộ công đoàn chuyên trách giỏi ... để nâng cao năng lực, hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Làm tốt công tác nữ công: Củng cố ban nữ công quần chúng; tuyên truyền, vận động thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giới, về trẻ em; tổ chức thực hiện các phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", mô hình Câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững ... đã mang lại hiệu quả thiết thực cho nữ CNVCLĐ trong tỉnh.

Đổi mới công tác kiểm tra công đoàn, vừa kiểm tra thực hiện Điều lệ công đoàn, kiểm tra chuyên đề, cùng với tự kiểm tra đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc Luật, Điều Lệ, Nghị quyết và các quy định của Tổng Liên đoàn của các cấp công đoàn; coi trọng kiểm tra đồng cấp; nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra công đoàn, thúc đẩy tổ chức công đoàn phát triển vững mạnh.

Cùng với việc kết nạp đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, công tác tài chính công đoàn là nhiệm vụ then chốt đảm bảo điều kiện cho việc chăm lo quyền lợi, đời sống của đoàn viên công đoàn và tổ chức công đoàn hoạt động. Trong những năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã có nhiều giải pháp tích cực để làm tốt công tác tài chính công đoàn, như: Đề xuất với UBND tỉnh ra văn bản về thu kinh phí công đoàn, phối hợp với Kho bạc nhà nước, Cục thuế tỉnh, Thanh tra tỉnh tăng cường thu kinh phí công đoàn; thực hiện phân cấp tài chính công đoàn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm nghiệp vụ tài chính công đoàn.

Các cấp công đoàn trong tỉnh đã làm tốt việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và quản lý nhà nước, như: tham gia góp ý vào dự thảo Hiến pháp, dự thảo Luật trình Quốc hội; tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động báo cáo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ Ban nhân dân xem xét; Tham gia giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; tích cực thành lập CĐCS ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước; giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng để bồi dưỡng, kếp nạp vào Đảng, trong 5 năm vừa qua đã giới thiệu 6.426 đoàn viên công đoàn ưu tú học các lớp tìm hiểu về Đảng và đã có 3.936 người được vinh dự kết nạp vào hàng ngũ của đảng. Làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

Đồng chí Phan Huy Cường – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Văn Yên

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn tới, Liên đoàn Lao động tỉnh tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong CNVCLĐ và quán triệt đầy đủ truyền thống đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân, tinh thần đoàn kết quốc tế với phong trào công nhân trên thế giới; về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; cần bám sát thực tiễn việc làm, đời sống, điều kiện lao động và nhu cầu tiếp nhận thông tin của chính người lao động; tạo mối quan hệ hài hòa, tiến bộ và đồng thuận trong hành động giữa người lao động và người sử dụng lao động vì mục tiêu phát triển doanh nghiệp theo hướng bền vững.

Thứ hai: Tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua hành động cách mạng đã được các cấp, các ngành tổ chức, phát động; trọng tâm là phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới,  phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo ATVSLĐ”; phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ … với phương châm chất lượng, hiệu quả, thiết thực. Đẩy mạnh việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp; không ngừng đổi mới,  nâng cao chất lượng và đa dạng hoá các hoạt động của Công đoàn.

Thứ ba: Trong Tháng công nhân sắp tới tập trung tổ chức hoạt động “Cảm ơn thành viên” dành cho người lao động; tháng hành động để người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”; quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đảm bảo quyền lợi cho người lao động, trong đó chú trọng việc tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN, ATVSLĐ, tổ chức thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể,  đẩy mạnh các hoạt động xã hội, từ thiện, tổ chức xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn” cho CNVCLĐ; tổ chức tương trợ, thăm hỏi, động viên, trợ cấp CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.  

Phát huy truyền thống vẻ vang và những thành tựu đã đạt được mỗi đoàn viên công đoàn, cán bộ công đoàn cần ra sức thi đua, lập nhiều thành tích góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; tổ chức công đoàn từ tỉnh đến cơ sở cần làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, lấy quyền lợi của đoàn viên công đoàn là trung tâm của mọi hoạt động, xứng đáng là điểm tựa của đoàn viên, người lao động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ hội nhập, đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị vững mạnh.  

Nguyễn Chương Phát  - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Hit Counter