Hội nghị tổng kết công tác Kiểm tra, giám sát Công đoàn năm 2018, triển khai chương trình công tác năm 2019


Ngày xuất bản: 17/01/2019 7:10:00 SA
Lượt đọc: 4344

 Ngày 15/01/2019, Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, triển khai chương trình công tác năm 2019. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phan Huy Cường, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, tham gia hội nghị có các đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đồng chí Phan Huy Cường – Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Năm 2018, UBKT Công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra, giám sát nghiêm túc, đúng nội dung, trình tự theo quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Các cuộc kiểm tra, giám sát chủ yếu tập trung vào những nội dung chính như: kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; kiểm tra, giám sát việc thu, phân phối, sử dụng quản lý tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế Công đoàn; tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo…

 Kết quả, năm 2018, Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đã triển khai, thực hiện 391 cuộc kiểm tra về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn đối với Công đoàn cùng cấp và cấp dưới; tiến hành 903 cuộc kiểm tra việc thu, phân phối, sử dụng quản lý tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế Công đoàn; tiến hành giám sát 25 cuộc trong đó UBKT LĐLĐ tỉnh tiến hành 05 cuộc, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS tiến hành giám sát 20 cuộc; Các cấp công đoàn tham gia giải quyết 23/23 đơn khiếu nại, kiến nghị, bảo vệ cho 54 người lao động về các quyền lợi BHXH, BHYT; tổ chức 11 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho 1.200 cá bộ CĐCS trong đó có 497 uy viên UBKT CĐCS tham gia. Đến nay, công tác tổ chức cán bộ của UBKT được quan tâm kiện toàn, củng cố đảm bảo về số lượng. Hội nghị cũng đã thông qua chương trình công tác trọng tâm năm 2019 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Huy Cường – Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh ghi nhận những kết quả hoạt động đã đạt được trong năm qua, đồng chí nhấn mạnh:  Năm 2019, Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp bám sát chương trình hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn và chương trình công tác của Ban chấp hành cùng cấp, tập trung kiểm tra tài chính cùng cấp theo quy định; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn và kế hoạch giám sát theo Quyết định số 833/QĐ-TLĐ ngày 17/4/2018 của Tổng Liên đoàn về việc ban hành Quy định giám sát trong tổ chức Công đoàn.     

Minh Đức - Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Hit Counter